Goede en herkenbare zorg

Het Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Goed functionerende zorgketens zorgen voor heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Patiënten kunnen hierdoor rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg.

Eerstelijnszorgverleners hebben een stem in de regionale ketenzorgprogramma’s met daarin afspraken over de behandeling van de patiënt en zijn zorgproces in de eerste en tweede lijn. Patiënten kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg in de eerste lijn als het kan en in de tweede lijn wanneer het moet. Er wordt zorg op maat gegeven, dicht bij de patiënt.

Ketenzorgprogramma's

{title}

Voor elk zorgthema is een werkgroep verantwoordelijk voor het opstellen van een ketenzorgprogramma. Basis hiervoor zijn de beste onderdelen van bestaande zorgprogramma’s en bestaande ketenzorgafspraken tussen de zorgprofessionals.

Lees meer over het zorgprogramma Astma
Lees meer over het zorgprogramma Hartfalen
Lees meer over het zorgprogramma Ouderen
Lees meer over het zorgprogramma Osteoporose
Lees meer over het zorgprogramma Diabetes Mellitus II
Lees meer over het zorgprogramma CVRM
Lees meer over het zorgprogramma COPD

Deelnemen aan ketenzorg

{title}

De ketenzorgprogramma's van Knooppunt Ketenzorg voor DM II, COPD en CVRM zijn beschikbaar voor GEZ'en/zorggroepen in de regio Zuid-Holland Noord. Lees alles over de mogelijkheden om deel te nemen aan Knooppunt Ketenzorg

Lees alles over de mogelijkheden