Zorgapp voor de regio Zuid-Holland Noord in juni gelanceerd

03 mei 2018

Als antwoord op de wens elkaar ‘beter en digitaal’ kunnen vinden van zorgprofessionals, zorgorganisaties, afspraken en scholing wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de
‘Zorgapp ZHN’. Deze app vergemakkelijkt de samenwerking tussen zorgprofessionals in de regio Zuid-Holland Noord. U kunt eenvoudig contactgegevens vinden, regionale werkafspraken en de zorgprogramma’s raadplegen en het scholingsaanbod inzien. De lancering van de app staat gepland in juni van dit jaar.

Lees meer

Verschuivingen in planning 2018

03 apr 2018

Beste deelnemer Knooppunt Ketenzorg,

Er wordt hard gewerkt aan de (actualisatie) van de verschillende ketenzorgprogramma’s. Als we kijken naar de planning van 2018 dan zijn er echter wat verschuivingen. Onderstaand de status en redenen van deze verschuivingen. De planning is inmiddels ook aangepast.

Lees meer

Het Ketenzorgprogramma complexe ouderenzorg is weer up-to-date!

02 mar 2018

De werkgroep ouderen van het Knooppunt Ketenzorg heeft het zorgprogramma ‘Complexe ouderenzorg’ herzien. Dit programma is een handboek voor optimale multidisciplinaire zorg voor de kwetsbare ouderen in de eerste lijn. Nieuw in het zorgprogramma zijn de transmurale afspraken rond informatieoverdracht en samenwerking met de tweede lijn bij verwijzing, opname en ontslag van kwetsbare ouderen.

Lees meer

‘Take home messages’ kwaliteitsavonden CVRM

08 dec 2017

Op 8 en 14 november jl. vonden twee kwaliteitsavonden van Knooppunt Ketenzorg plaats. De avonden stonden dit keer in het teken van CVRM. De nadruk werd gelegd op stuurinformatie om PAV en pijn op de borst beter te herkennen en hoe dan te handelen. Zo kunnen onnodige verwijzingen voorkomen worden.

Lees meer

Ik heb een vraag/suggestie. Bij wie kan ik terecht?

17 okt 2017

Knooppunt Ketenzorg vindt het belangrijk dat de activiteiten van het Knooppunt aansluiten bij de wensen en behoefte van de deelnemers. Per 1 januari 2017 is Knooppunt Ketenzorg verder gegaan in het NZLO. Stel, u wilt een suggestie doen om de regionale zorg te verbeteren. Bij wie kunt u dit aankaarten? Of u heeft een vraag over de implementatie van een ketenzorgprogramma. In samenwerking met NZLO geven wij antwoord op deze en meer vragen.

Lees meer
1 2 3