Samenwerking Knooppunt Ketenzorg en NZLO

01 nov 2018

Een gezamenlijk jaarplan. Een gezamenlijke nieuwsbrief. Knooppunt Ketenzorg en NZLO slaan de handen meer ineen. Beide organisaties houden zich immers bezig met onderwerpen die regionaal opgepakt worden. Het realiseren van ‘de juiste zorg op de juist plek is waar NZLO en Knooppunt Ketenzorg in de regio Zuid-Holland Noord (ZHN) de komende jaren gezamenlijk aan gaan werken. Hoe? Dat is concreet te lezen in het Jaarplan 2019.

Lees meer

Zorg op de juiste plek

01 nov 2018

Zorg op de juiste plek

‘De juiste zorg door de juiste professional op het juiste moment en op de juiste plek’ (JZJP). Een mond vol en een hoge ambitie. Door JZJP neemt de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven toe en kunnen kosten bespaard worden. Dit streven komt verschillende keren terug. Zoals in de hoofdlijnakkoorden als in het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar. Wat doen wij hier in de regio Zuid-Holland Noord mee?

Lees meer

Zorgprogramma’s

01 nov 2018

Wat is de status per zorgprogramma? Wat gaat er goed, waar ben je trots op? We vroegen het de voorzitters van de verschillende werkgroepen in het programmaoverleg van 27 september jl.

Lees meer

Formularium COPD en astma

01 nov 2018

Vanuit de werkgroep COPD is gestart met de ontwikkeling van een formularium. Dit helpt kosten te reduceren, draagt bij aan het beheersen van het preferentiebeleid en is uiteindelijk ook makkelijker en goedkoper voor de patiënt. Geert Zaaijer, voorzitter van de werkgroep, legt uit.

Lees meer

NZLO

01 nov 2018

Wat gebeurt er bij NZLO? De stand van zaken en activiteiten die onder andere de afgelopen maanden door NZLO zijn opgepakt en uitgevoerd op de thema’s waar NZLO zich mee bezig houdt.

Lees meer
1 2 3