‘Take home messages’ kwaliteitsavonden CVRM

08 dec 2017

Op 8 en 14 november jl. vonden twee kwaliteitsavonden van Knooppunt Ketenzorg plaats. De avonden stonden dit keer in het teken van CVRM. De nadruk werd gelegd op stuurinformatie om PAV en pijn op de borst beter te herkennen en hoe dan te handelen. Zo kunnen onnodige verwijzingen voorkomen worden.

Lees meer

Ik heb een vraag/suggestie. Bij wie kan ik terecht?

17 okt 2017

Knooppunt Ketenzorg vindt het belangrijk dat de activiteiten van het Knooppunt aansluiten bij de wensen en behoefte van de deelnemers. Per 1 januari 2017 is Knooppunt Ketenzorg verder gegaan in het NZLO. Stel, u wilt een suggestie doen om de regionale zorg te verbeteren. Bij wie kunt u dit aankaarten? Of u heeft een vraag over de implementatie van een ketenzorgprogramma. In samenwerking met NZLO geven wij antwoord op deze en meer vragen.

Lees meer

Digitalisering ketenzorgprogramma’s

17 okt 2017

Knooppunt Ketenzorg vindt digitalisering belangrijk om het gebruik van ketenzorgprogramma’s te vergemakkelijken, efficiënter om te gaan met capaciteit en om de kwaliteit van zorg nog verder te verhogen.

Lees meer

Jaarplan 2018

17 okt 2017

Het bestuur van Knooppunt Ketenzorg heeft voor de zomer gewerkt aan het uitwerken van de plannen voor volgend jaar. Deze zijn verwoord in het jaarplan 2018. Dit jaarplan is voorgelegd aan de deelnemers van Knooppunt Ketenzorg, de verenigingen van huisartsen, apothekers, diëtisten en fysiotherapeuten en het Netwerk Zorggroepen Leiden e.o. (NZLO).

Lees meer

Intensieve samenwerking met Alrijne en LUMC bij implementatie ketenafspraken

17 okt 2017

Standaard worden verwijs- en terugverwijsafspraken gemaakt met Alrijne en LUMC bij een ketenzorgprogramma van Knooppunt Ketenzorg. Regionaal zijn de eerste en de tweede lijn gestart om de implementatie daarvan te verbeteren. Een gesprek met Ferdinand Oppenhuizen, bestuurslid en voorzitter van de programmacommissie van Knooppunt Ketenzorg, over het goed invoeren van transmurale afspraken.

Lees meer
1 2 3