Vijf vragen aan: de apotheker

In elke nieuwsbrief stellen we dezelfde vragen aan iemand uit steeds een andere eerstelijns beroepsgroep. Wat speelt daar nu, wat zijn de uitdagingen? Krijg inzicht in wat er in de partners omgaat. Deze keer aan het woord: Evelyn Schuil-Vlassak, apotheker bij Apotheek Lisse

1. Wat maakt jouw werk zo mooi voor jou?

Ik kan met mijn geneesmiddelkennis het verschil maken voor patiënten. Richting de huisartsen bijvoorbeeld bij vragen over medicatie-effectiviteit en combinaties met andere geneesmiddelen. Richting de patiënten met name over medicatieveiligheid. Bij patiënten gaan we, daar waar nodig, op huisbezoek voor een medicatiebeoordeling, of mensen komen in de apotheek voor advies. We zijn de meest laagdrempelige zorgverlener waar je zonder afspraak naar binnen kan voor advies. Geen dag is hetzelfde!

2. Waar zit momenteel de grootste uitdaging van de dagelijkse praktijk?

Op dit moment hebben we te maken met veel geneesmiddeltekorten, terugroepen van kankerverwekkende geneesmiddelen op patientniveau, zijn de administratieve lasten hoog en zorgt het preferentiebeleid dat patiënten langer moeten wachten op zijn of haar geneesmiddelen.

Het is begrijpelijk dat we de kosten in de zorg willen beteugelen, maar deze chaos heb ik in de 12 jaar dat ik werk nog niet eerder gezien. We zijn vaak meer bezig met patiënten uitleggen dat ze een ander doosje krijgen, dan vertellen over het effect en het goed gebruiken van geneesmiddelen. Dat is ontzettend jammer en daardoor hebben patiënten niet altijd meer vertrouwen in het geneesmiddel zelf.

3. Wat is de belangrijkste ontwikkeling in jouw branche?
‘Personalised medicine’ is ontzettend belangrijk. Met een aantal apotheken in deze regio doen we mee aan een onderzoek. Hierin wordt de rol van de openbaar apotheker onderzocht bij het inzetten van farmacogenetica; op basis van het genetisch profiel van een patiënt wordt de dosering aangepast of een ander geneesmiddel geadviseerd door de apotheker aan de voorschrijver.

Wisten jullie dat op basis van farmacogenetica in 95% van de voorschriften een dosisaanpassing of alternatief nodig is?

4. Wat is voor jou het belang van (keten) samenwerking?
Er komt de komende jaren nog meer werk op ons af. Als we niet goed met elkaar afspreken hoe we de zorg op lokaal niveau (anders) gaan organiseren, redden we het niet. Juist door met elkaar te bespreken hoe we de zorg willen inrichten en wie waarvoor verantwoordelijk is, zorgen we ervoor dat de patiënt zich beter geholpen voelt door ons allemaal én dat we ons werk leuk blijven houden.

5. Welke beroepsgroep zou je in de volgende nieuwsbrief in deze rubriek willen zien en welke vraag zou je dan nog meer willen stellen?
Ik zou graag een wijkverpleegkundige in de nieuwsbrief willen zien en de volgende vraag willen stellen: er zijn in onze regio tientallen verschillende thuiszorgorganisaties. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet met alle thuiszorgorganisaties afzonderlijk afspraken moeten maken?

Lees het antwoord in de volgende nieuwsbrief! Ben jij wijkverpleegkundige en wil je wel in deze rubriek komen: mail dan naar info@knooppuntketenzorg.nl