Best Practises: het combiconsult

Tijdens de kwaliteitsavonden in november zijn er best practises gepresenteerd: succesvolle voorbeelden van (keten)samenwerking in de regio. Omdat niet iedereen op deze avonden aanwezig kon zijn, wordt er de komende nieuwsbrieven steeds één uitgelicht. Deze keer: het combiconsult.

Het Combiconsult

De controle bij de huisarts of praktijkverpleegkundige op dezelfde dag als een gesprek met de apotheker om medicijngebruik bij te bespreken. Het combi-consult maakt dit mogelijk. Apotheker Toine Seesing, apotheker bij de Herenhof in Alphen aan de Rijn was één van de initiatiefnemers.

De aanleiding

“Mijn beeld van de apotheker van de toekomst is dat deze een andere rol in het leveren van zorg speelt dan nu. Een apotheek wordt nu veelal gezien als een ‘winkel van medicijnen’. Terwijl juist ook een apotheker een behandelrelatie op zou moeten bouwen met patiënten, door ze (vaker) te zien en indien nodig ook te coachen. Toen ik hoorde van het ‘apotheker in de huisartsenpraktijk-project’ in Utrecht raakte ik dan ook geïnspireerd om er ook mee aan de slag te gaan.

Hoe het werkt

“We startten met een selectie van patiënten en kwamen uit op kwetsbare ouderen en chronisch zieken: mensen met: diabetes, CVRM en COPD. Dit zijn de mensen die regelmatig al bij een huisarts, praktijkverpleegkundige en de apotheek komen. Wat we hebben gedaan is deze afspraken op dezelfde dag èn op dezelfde locatie plannen. Dat betekent dat de apotheker een eigen spreekkamer heeft in de huisartsenpraktijk. Voor de patiënt betekent dat: 1 praktijk, 2 bezoeken. Interventies kunnen zo meteen doorgevoerd worden, je hebt toegang tot dezelfde dossiers en je kunt heel direct elkaar aanvullen of vragen stellen. De patiënt staat zo dichterbij het behandelteam, ze zijn letterlijk bij elkaar binnen.”

De resultaten

“Een apotheek wordt vaak gezien als alleen een balie. Nu is het een deur met een spreekkamer. Iedereen heeft er baat bij: natuurlijk de behandelaars en de patiënt, maar ook de zorgverzekeraar. Medicijnen worden doelmatiger gebruikt.

Als apotheker vind ik het mooi om meer een behandelrelatie met een patiënt op te kunnen bouwen. Zoals een huisarts dat al doet. Puur op inhoud in plaats van vergoedingen. We zijn laagdrempeliger geworden. Patiënten komen nu ook naar de apotheek zelf met bijvoorbeeld vragen over bijwerkingen. Die zouden ze eerder aan de huisarts gesteld hebben. De huisarts wordt daarmee ook ontlast. De patiënten ervaren het als prettig en waarderen de aandacht.
Ik zie voor me dat dit ook kan werken bij astmapatiënten of eigenlijk voor alle patiënten met (chronische) ziektes waar medicatie voor nodig is.”

Advies

“Mijn advies aan andere apothekers is om dit ook in te voeren. Zoek de elkaar op en ga het gewoon doen. Maak er tijd voor (ook al is het nog op eigen kosten) en néém er de tijd voor, want het is wennen. Zowel voor de zorgverleners als voor de patiënt. Het is een nieuwe manier van werken. Maar zie het als een langetermijninvestering.

Achtergrond

Het combiconsult is een van de pilots vanuit ‘Goede zorg, gezonde regio’, een proeftuin van het Ministerie van VWS. Vanaf 1 januari 2018 tot heden wordt dit uitgewerkt met behulp van een ZonMW subsidie in het kader van de promotie van Valerie Meijvis vanuit de SIR.