Ketenzorgprogramma’s: wat gebeurt er in 2019

Was in de nieuwsbrief van oktober te lezen waar de werkgroepen van de zorgprogramma’s trots op zijn en wat er goed gaat. Deze keer vertellen ze wat er voor 2019 op de planning staat.

Complexe ouderenzorg; Caroline Groffen
“In 2019 wordt het zorgpad delier aan het ketenzorgprogramma toegevoegd en werken we aan het project Transmurale overdracht kwetsbare ouderen (Toko).

Hart- en vaatziekten; Huug van Duyn
“In 2019 komt er scholing nierschade in samenwerking met het ketenzorgprogramma Diabetes Mellitus. De laatste 30% huisartsen krijgt ook scholing atriumfibrilleren. Vervolgens communiceren we er over en starten we met de substitutie”

GGZ Angst- en Stemmingsproblematiek; Adriaan Timmers
“In 2019 werken we aan pilots met betrekking tot consultatie als intake en bindend triage advies voor de regio. Ook starten we met het zorgpad ADHD, waarbij we gebruiken wat er al is (bijvoorbeeld in Noordwijk). In 2019 is er opvolging voor Adriaan, hij neemt afscheid in december. Lucia van Vliet is gestart als kaderhuisarts GGZ en voorzitter van de werkgroep.

Diabetes Mellitus; Suzanne Bakker
2019; samen met de werkgroep hart- en vaatziekten zetten we scholing nierschade op en digitaliseren we het ketenzorgporgramma

COPD/astma; Geert Zaaijer
“In 2019 gaan we verder met teleconsultatie om over- en onderhandeling te verminderen. Ook gaan we aan de slag met een Regionaal formularium [link: http://www.knooppuntketenzorg.nl/nieuws/formularium-copd-en-astma] met betrekking tot inhalatie-devices”.

Osteoporose; Frans van der Kooij
“Als er commitment is, gaan we 2019 substitutie realiseren; het structureren van deze zorg met gepaste vergoeding.”

Vanuit Fysiotherapie; Ingrid van Vliet
“We gaan bezig met vergoeding beweegconsult en aan de slag met de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI).”

Vanuit Dietisten; Janna Goessens
“In 2019 gaan we verder in gesprek over vergoeding (telefonisch) consult en indirecte tijd.”

Vanuit Apothekers; Kirsten Kouwen
“We gaan verder met het leveren van een bijdrage aan de multidisciplinaire ketenzorgprogramma’s, de definiëring van medische noodzaak en de projecten ‘Elektronische toedienlijst 2.0’ en ‘LSP-recepten vanuit het ziekenhuis."