NZLO: ontwikkelingen de baas

Per 1 november heeft Hans van Selm, voorlopig, het voorzitterschap van Henri van der Lugt overgenomen. Wat speelt er nu bij NZLO en waar gaat het naar toe?

“Henri heeft zich de afgelopen twee jaar enorm ingezet voor de oprichting en het opzetten van NZLO. Hierdoor staat NZLO nu als goed aanspreekpunt in de regio. Er zijn verschillende projecten opgepakt, zoals afstemming op het gebied van O&I en alles rondom de AVG. Onderwerpen waar iedereen mee te maken heeft en daarom regionaal opgepakt kunnen worden. Met gebruikmaking van elkaars expertise.

Stip op de horizon
De aandacht gaat nu naar ‘de stip op de horizon’. Met het kernteam houden we ons bezig met ‘waar is NZLO nou van’. Hier vloeit ook uit voort welke vorm dat dan moet zijn en wat voor voorzitter daarbij past. Tot die tijd ben ik interim-voorzitter. Ik ben goed ingevoerd in de regio en zit al regelmatig aan tafel in verschillende overlegstructuren.

Meerjarenvisie specialistische zorg
De spannendste ontwikkeling die er aan komt, is dat specialistische zorg uit het ziekenhuis wordt doorgeschoven naar de eerstelijn. Dat betekent nogal wat. Niet alleen voor de huisarts, maar ook voor de apotheek, de thuiszorg, etc. Wie pakt wat op en wanneer? Het is belangrijk hierover contact met elkaar te hebben en goed na te denken.

NZLO kan vooral oppakken wat op bestuurlijk niveau op ons afkomt. Zoals ‘Juiste zorg op de juiste plek’. Als specialistische zorg niet per se wordt geleverd door een bepaald ziekenhuis, door wie dan wel? Hoe organiseer je dat? Waar gaat de zorggroei naar toe? Hoe regel je dat de eerstelijns zorg, waar de druk al hoog is, dat kan opvangen? Dan moet je ook verder kijken naar moderne vormen van zorg, zoals zelfzorg of teleconsultatie.

NZLO kan kanaliseren, de gesprekken voeren met de zorgverzekeraar en de ziekenhuizen en de gezamenlijke richting bepalen. Daarbij is de inzet van datamanagement essentieel. Als het leidt tot een scholingsvraag dan kan ook dat in NZLO verband geregeld worden.

Nieuwe garde nodig
Om de ontwikkelingen echt de baas te kunnen, is het nodig dat ook de monodisciplinaire zorg aan tafel zit. De betrokkenheid van de hele achterban is belangrijk, waarbij de verschillen in de culturen van de zorggroepen worden overstegen. Er is naar de toekomst ook een grote behoefte aan jonge professionals die weten hoe het op de werkvloer werkt en die zich kunnen inzetten om de gezamenlijke belangen te behartigen. Het zorglandschap verandert en dat zal steeds sneller gaan. Als zorgverlener zullen we ons goed daarop moeten voorbereiden.

Als deze lijn voor iedereen helder is, dan voorzie ik een mooie toekomst voor NZLO en de alle aangesloten professies.”