NZLO; wees er zuinig op

Per 1 november jl. heeft Henri van der Lugt het voorzitterschap van NZLO overgedragen. “Mijn taak zit erop”. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen twee jaar en hoe begon het ook alweer?

“Het was 2016 en als onderdeel van Rijnkoepel ervaarde ik dat er verschillende zaken beter konden. Ik kwam in het bestuur en ging ermee aan de slag. Tegelijkertijd ontdekte ik dat verschillende zorggroepen met precies dezelfde onderwerpen bezig waren. Ik zocht actief de verbinding op, werd aangesteld als informateur en vervolgens als formateur. Het resultaat was de oprichting van NZLO in december 2016. Met als overkoepelende thema’s: financiën, ict, kwaliteit, innovatie en overleg met derden.

Betrouwbare partner
NZLO bestaat nu twee jaar en je merkt dat doordat je uit één mond spreekt, je een betere gesprekspartner bent voor de grotere partijen zoals Zorg & Zekerheid en de ziekenhuizen. Daarnaast wordt de samenwerking steeds constructiever en worden we gezien als betrouwbaar. We gaan steeds meer toe naar de multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de wijken. De zorg wordt beter gemonitord. Dat bevordert de kwaliteit op den duur.

Op de thema’s ict en overleg met derden hebben we grote stappen gemaakt. Aan kwaliteitszorg wordt nog hard gewerkt. Alleen financiën blijven gevoelig. Terwijl ik denk ‘doe het nou samen, zie het grotere plaatje, dan gaat het beter.’

Bestuurderstafel
Ik heb ook de bestuurderstafel ZHN mede mogen oprichten. Daar zitten alle bestuurders uit de regio bij elkaar: de ziekenhuizen, GGD, GGZ, de pleeg- en verzorgingstehuizen en NZLO om de regionale aanpak vorm te geven. Bijvoorbeeld het project ouderenzorg. Door alle projecten te inventariseren en de acute zorg te stroomlijnen, is er meer overzicht gekomen in de regio. Dit zijn mooie ontwikkelingen.

Slagkracht vergroten
Ik ben er trots op dat alle neuzen dezelfde kant op staan. We zijn een gedegen partner in de regio geworden. Het is nu tijd om volwassen te worden. Ik zie het liefst dat NZLO een eigen entiteit gaat worden, dat maakt de slagkracht veel groter.

Verbetering zit nog wel in de communicatie; hoe zorg je dat wat NZLO doet, ook terecht komt bij de achterban. En dat straks de hele eerstelijn weer aan tafel zit. Ik heb gedaan wat ik wilde doen. Ik hoop dat het een groot succes wordt en blijft. Dat heeft tijd nodig.

Wees er zuinig op
We zijn in onze regio het verst als het gaat om samenwerking, zo blijkt wel eens uit opmerkingen van Zorg & Zekerheid. Het idee is er, NZLO staat: ga door en wees er zuinig op. Ik ben trots op wat er met elkaar is bereikt en geef met plezier en in vol vertrouwen het stokje over aan mijn opvolger Hans van Selm!