Samenwerking Knooppunt Ketenzorg en NZLO

Een gezamenlijk jaarplan. Een gezamenlijke nieuwsbrief. Knooppunt Ketenzorg en NZLO slaan de handen meer ineen. Beide organisaties houden zich immers bezig met onderwerpen die regionaal opgepakt worden. Het realiseren van ‘de juiste zorg op de juist plek is waar NZLO en Knooppunt Ketenzorg in de regio Zuid-Holland Noord (ZHN) de komende jaren gezamenlijk aan gaan werken. Hoe? Dat is concreet te lezen in het Jaarplan 2019.

De onderwerpen waar in 2019 door KK en NZLO samen aan wordt gewerkt, zijn de volgende. 

 • Eerste opzet voor gezamenlijk databeheer en datamanagement.
 • Verscherpen organisatiestructuur (KK en NZLO samen) voor het (beter) organiseren van multidisciplinaire zorg in de regio.
 • Meenemen van achterban voor breed draagvlak.

De highlights van Knooppunt Ketenzorg voor 2019 zijn:

 • Praktische doorontwikkeling van ketenzorgprogramma’s ouderen en GGZ
 • Doorontwikkelen van transmurale afspraken
 • Digitaliseren van ketenzorgprogramma’s
 • Teleconsultatie
 • Substitutie
 • Juiste zorg op de juiste plek’-gesprekken
 • Scholing en de doorontwikkeling Zorgapp. 

De activiteiten van NZLO in 2019 zijn gericht op:

 • Stip op de horizon
 • Databeheer

Daarnaast blijven de activiteiten op eerder benoemde aandachtsgebieden doordraaien:

 • ICT
 • Overleg en afstemming derden
 • Financiën

Lees de uitgebreide omschrijving van alle activiteiten in het Jaarplan 2019.