Samenwerking paramedische disciplines

“Nieuwe ontwikkelingen bieden ook kansen”, zo omschrijft Marieke van Schie (adviseur Reos) de succesvolle netwerklunch met verschillende paramedische disciplines. Afgevaardigden vanuit de netwerken van diëtisten, logopedisten, fysiotherapeuten en oncologiefysiotherapeuten kwamen zo al twee keer bij elkaar. In eerste instantie om elkaar te leren kennen. Maar het blijkt nog veel verder te gaan.

Marieke:” “Het bestuur van het Diëtistennetwerk uit Zuid-Holland Noord had de wens om in contact te komen met besturen van andere netwerken. Om van elkaar te leren en te delen wat werkt en wat niet. Ze organiseerden een lunch en nodigden daar de andere besturen ook voor uit. Het resultaat was boven verwachting. Naast elkaar leren kennen en van elkaar leren, blijkt juist dat er ook beter en effectiever met elkaar samengewerkt kan worden.”

De ontwikkelingen op het gebied van O&I spelen daar een grote rol in. Marieke: “Niet iedereen is onderdeel van de keten. Wijkgericht werken biedt kansen die verder gaan dan ketenzorg. Door als paramedische disciplines ook samen te werken, zijn we een betere gesprekspartner voor bijvoorbeeld huisartsen, maar vooral: helpen we de patiënt beter. Bijvoorbeeld in de zorg rondom een baby waarin de logopedist en de diëtist beter weten waar ze elkaar kunnen versterken als het kind niet of slecht eet.”

Aansluiten?

Op dit moment zijn het Diëtistennetwerk ZHN, de RPL (logopedisten) de VFKL (fysiothereapeuten) en Novi (oncologiefysiotherapeuten) betrokken. Andere netwerken zijn van harte welkom om aan te sluiten! Neem contact op met Marieke van Schie of bel 06-24130126.