‘Take home messages’ kwaliteitsavonden CVRM

Op 8 en 14 november jl. vonden twee kwaliteitsavonden van Knooppunt Ketenzorg plaats. De avonden stonden dit keer in het teken van CVRM. De nadruk werd gelegd op stuurinformatie om PAV en pijn op de borst beter te herkennen en hoe dan te handelen. Zo kunnen onnodige verwijzingen voorkomen worden.

De avonden zijn druk bezocht. In totaal waren meer dan 200 apothekers, cardiologen, diëtisten, fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners aanwezig op de avonden. Deze werden goed gewaardeerd, met een gemiddelde van een 7,5. Men vond de sprekers goed en het werd gewaardeerd dat alle beroepsgroepen uit de eerste lijn aanwezig waren.

Als belangrijkste ‘take home messages’ werden meegegeven:

Bij verdenking op Perifeer Arterieel Vaatlijden:
• Vraag de pijnvrije loopafstand uit, palpeer de pulsaties aan de voeten en meet de Enkel-Armindex;
• De meting van de Enkel-Armindex in de huispraktijk is betrouwbaar;
• Stuur een patiënt met aanwezige pulsaties aan de voeten NIET naar de specialist;
• Start bij het vaststellen van PAV gesuperviseerde looptraining bij een fysiotherapeut van het landelijk netwerk Claudicationet (goedkoop en effectief!);
• Optimaliseer CVRM (leefstijl, bloeddruk, LDL-cholesterol).

Bij verdenking op angina pectoris:
• Ken het verschil tussen een acuut coronair syndroom en stabiele AP;
• Gebruik bij het inschatten van het risico op AP de Diamond and Forrester tabel;
• Stuur de patiënt met een redelijke verdenking (20%) op AP naar de cardioloog.

Overig:
• De dieetrichtlijnen voor diabetes en CVRM zijn deels strijdig met elkaar;
• Bij een verhoogd LDL-cholesterol spelen statines (na leefstijladviezen!) nog steeds een belangrijke rol;
• Rode gistrijst is niet veiliger of werkzamer dan de bekende statines;
• Geef bij spierpijnklachten na één statine niet op;
• Geef in de hele keten dezelfde adviezen bij klachten over statines.