Voortgang Ketenzorgprogramma’s

De ketenzorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg worden geactualiseerd op basis van de nieuwste richtlijnen en inzichten. De volgende wijzigingen zijn de afgelopen tijd gedaan.

Ouderen

Het zorgpad delier is in de afrondende fase. Het gaat helpen bij het vroegtijdig herkennen en signaleren van een Delier en geeft handvatten voor de diagnostiek, behandeling en organiseren van intensieve zorgverlening en preventie.

Diabetes Mellutis

Het ketenzorgprogramma diabetes mellitus is herzien en nu ook beschikbaar. De hele opzet is gewijzigd; het zorgprogramma volgt nu meer het werkveld en het proces van de patiënt. Het is korter en daardoor ook werkbaarder geworden. Bovendien is het webbased gemaakt, waardoor het ook in de Zorgapp ZHN geraadpleegd kan worden.

Astma/COPD

De laatste hand wordt gelegd aan het herziene ketenzorgprogramma. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor de evaluatie van de transmurale afspraken. De vraag die hierbij uitgangspunt is: wat is nodig om transmuraal samenwerken en dus juiste (terug) verwijzing, beter te doen, zoals de juiste mensen, de juiste uitgangsvragen en juiste data.

Jaarplanning publicatie ketenzorgprogramma’s

In de jaarplanning (PDF) ziet u wanneer de nieuwste ketenzorgprogramma’s worden gepubliceerd en wanneer er regionale bijeenkomsten zijn. De data kunnen wijzigen, dit wordt via deze nieuwsbrief gecommuniceerd. Als het aanvragen van een ketenzorgprogramma niet lukt, dan kan dit ook direct via info@knooppuntketenzorg.nl