Zorgprogramma’s

Wat is de status per zorgprogramma? Wat gaat er goed, waar ben je trots op? We vroegen het de voorzitters van de verschillende werkgroepen in het programmaoverleg van 27 september jl.

Complexe ouderenzorg; Caroline Groffen
“Ik ben trots op het projectplan en de financiering Transmurale overdracht kwetsbare ouderen (Toko)."

Hart- en vaatziekten; Huug van Duyn
“Allereerst ben ik trots op de samenvoeging van de zorgpaden in het ketenzorgprogramma Hart- en Vaatziekten (HVZ) en de indeling in modules. Daarnaast ook op het symposium in juni en de nascholing Atrium Fibrilleren. Ten slotte ook op de lancering en het gebruik van de Zorgapp ZHN."

GGZ Angst- en Stemmingsproblematiek; Adriaan Timmers
“Ik ben trots op de revisie van KZP angst- en stemmingsstoornissen en de start van de transmurale afspraken. Ik ben ook trots op de gesprekken in netwerkverband over consultatie als intake en bindend triage advies voor de regio.”

Diabetes Mellitus; Suzanne Bakker
“Ik ben trots op de kwaliteitsavonden die we dit voorjaar organiseerden. We zijn nu bezig met een volledige revisie, onder andere op het vlak van voet- en oogzorg en nierschade. Naar aanleiding van de NHG-standaard maken we een indeling in modules, zodat eenvoudige aanpassing, ondere andere in de Zorgapp, mogelijk is.”

COPD/astma; Geert Zaaijer
“Ik ben trots op de twee GZGR-pilots met betrekking tot medicatie, de palliatieve zorg en op het gebruik van de ziektelastmeter. Alle drie de onderwerpen kunnen nog breder bekend en gebruikt worden."

Osteoporose; Frans van der Kooij
“Ik ben er trots op dat we verder praten met de eerste- en tweedelijn over het doel en vorm van een substitutieproject. Het uitgangspunt is dat er echt meerwaarde is voor de patiënt die een osteoporose screening krijgt in de eerstelijn. Het is nog niet duidelijk hoe de concrete werkwijze kan zijn en hoe de financiën daarbij passen.“

Vanuit Fysiotherapie; Ingrid van Vliet
“Vanuit FT zijn we bezig met een vergoeding beweegconsult en met gecombineerde leefstijl interventie (GLI).”

Vanuit Dietisten; Janna Goessens
“Ik ben er trots op dat voeding vaker gezien wordt als deel van de behandeling.”

Vanuit Apothekers; Kirsten Kouwen
“We hebben veel energie gestoken in het preferentie beleid van ZZ. Nu gaat het over andere invloed op de randvoorwaarden, een script voor de telefoondienst en de definiëring van medische noodzaak.”