De praktijkondersteuner voert de zorg uit in overleg met de ketenpartners. De huisarts heeft de regie.