Wat gebeurt er bij Knooppunt Ketenzorg?

Knooppunt Ketenzorg verzorgt tweejaarlijks kwaliteitsavonden voor zijn achterban. En tweejaarlijks themasessies voor de werkgroepleden.

Geplande werkzaamheden 2019

Hieronder vindt u de jaarplanning voor 2019. Daarin kunt u lezen welke andere werkzaamheden Knooppunt Ketenzorg in het vooruitzicht heeft, zoals het updaten van de ketenzorgprogramma's.

Kwaliteitsavonden

De volgende kwaliteitsavonden staan gepland op:

  • maandag 18 november 2019
  • woensdag 27 november 2019

Onderwerpen: licht Verstandelijk Beperkt en impact daarvan op zorgverlening specifiek bij GGZ. Astma en COPD; parallelsessie 1: Formularium, parallelsessie 2: Exacerbatiemanagement en ademhalingsspieroefening / (onder)voeding. 

Themasessies

De volgende themasessie staat gepland op:

  • 5 september 2019

Onderwerp: ophalen plannen 2020 en inhoudelijk gevoed worden over onderwerp integrale ketenzorg

Nascholing

Vooraankondiging ouderenzorg:

Onderwerp: het inventariseren van wensen en verwachtingen van kwetsbare ouderen ten aanzien van behandelingen, hoe doe je dat?

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.