“Corona winst”

De zorg was de afgelopen maanden vooral gericht op de behandeling van Corona. Inmiddels wordt de reguliere zorg weer opgestart en zijn er vele patiënten herstellende van Corona. Hoe begeleidt je als zorgprofessional deze patiënten in hun herstelproces en hoe zorg je er voor dat de zorg hierin goed op elkaar is afgestemd?

Hoewel Corona vele negatieve effecten op de gezondheid lijken te hebben, brengt het aan de andere zijde ook veel nieuwe inzichten en mogelijkheden met zich mee. Samenwerkingen blijken opeens heel vanzelfsprekend en disciplines/zorgverleners kunnen heel snel in afstemming met elkaar inspelen op alle veranderingen. Zo ook is het regionaal multidisciplinair revalidatie protocol tot stand gekomen.

“Een goed overzicht van de paramedische collega's is heel waardevol, evenals een overzicht van de screeningstools om door te kunnen verwijzen”

Janna Goessens, diëtist

Door een vraag vanuit een fysiotherapeut die iets wilde doen met revalidatie voor Corona patiënten is het balletje gaan rollen. Fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten uit de regio Zuid-Holland Noord hebben de afgelopen weken -in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg- gewerkt aan het samenstellen van een regionaal multidisciplinair COVID-19 revalidatie protocol (protocol). Een mooi handvat dat de professional helpt bij de revalidatie van patiënten die herstellende zijn van Corona zowel voor patiënten die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis als voor patiënten die (wel of niet getest) thuis Corona doormaakten.

Als basis voor het protocol gelden de landelijke protocollen van de fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie. De werkgroep heeft via een aantal zoom meetings een werkdocument samengesteld waarin wordt beschreven hoe die fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie in de regio samenwerken en zorg bieden bij Corona revalidatie en bij welke klachten er naar welke discipline verwezen kan worden.

“Geen beweegadvies zonder voedingsadvies, geen slikadvies zonder consistentie voedingsadvies en bij krachtsverlies zijn aanpassingen in het dagelijks leven belangrijk. Kortom voor optimaal herstel is de post COVID19 patiënt gebaat bij een multidisciplinaire samenwerking van fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist”, aldus Hanneke Kusse, diëtist.

Het protocol draagt ​​daarmee bij aan de kwaliteit van zorg van de individuele patiënt en het geeft ook goed weer hoe de paramedische zorg samenwerkt met de anderen zorgverleners in het netwerk rondom de corona patiënt. Het is voornamelijk gericht op (blijvende) regionale samenwerking tussen de verschillende disciplines en over de domeinen heen, maar is ook relevant voor huisartsen, revalidatie, apotheek etc. Waarmee wordt de gezondheid van de patiënt in beeld gebracht. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid biedt goede handvatten voor het in kaart brengen van de gezondheid van de patiënt, de patiënt staat zelf centraal en dat verleden uitstekend bij multidisciplinair werken.

Een handig onderdeel van het werkprotocol is een overzicht van welke klachten naar welke discipline doorverwezen kan worden. Het document eindigt met een praktisch overzicht van adressen en tenslotte, voor de patiënt relevant; de mogelijkheden deze zorg vergoed te krijgen.

 Belangrijke winst is dat de verschillende disciplines naar elkaar zijn toegegroeid, en nu nog beter weten van elkaar wat ze doen en hoe de verschillende netwerken georganiseerd zijn. Ergotherapeut Kim de Boer: “Waardevol om met een multidisciplinaire groep collega's binnen de regio samen te werken aan het COVID-19 revalidatieprotocol. Deze samenwerking, elkaar weten om de volledige informatie in het protocol te vinden, zal de zorg voor cliënten ten goede komen! Laten we dit vasthouden voor andere onderwerpen! ”

En de patient… die kan rekenen op goede en passende zorg met korte lijnen binnen een goed op elkaar ingespeeld netwerk, gericht op een spoedig herstel.

Wil je meer weten en / of heb je vragen neem dan gerust contact op:

  • Het protocol vind je in de ZorgApp ZHN bij werkafspraken > eerste lijn > corona

of is hieronder te downloaden als PDF

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.