Digitalisering faciliteert de samenwerking doordat je gegevens sneller met elkaar kunt delen

Met Jeroen van Embden kijk ik samen naar de infographic Zicht op de Regio om te begrijpen wat de status is van digitalisering van de zorgcommunicatie en uitwisseling van zorgdata in de eerstelijns zorg. Jeroen werkt vanuit WSV Support als ICT manager.

bg-mask

Waarom is uitwisseling van digitale zorgdata en communicatie belangrijk?

Digitalisering faciliteert de samenwerking doordat je gegevens sneller met elkaar kunt delen en de mogelijkheid hebt om digitaal efficiënter met elkaar te communiceren. Doordat je data met elkaar deelt krijgt bijvoorbeeld de ketenpartner diëtist en fysiotherapeut een breder zicht op de cholesterolwaarden, bloeddruk en BMI van een groep patiënten in de regio verwezen door de huisarts. Je maakt de zorgdata inzichtelijker en toegankelijker voor de zorgverlener en ook voor de patiënt. Vervolgens kun je daar je handelingsrepertoire op aanpassen zodat de kwaliteit van zorg hoger wordt.

Een bredere kijk op de zorgdata uit verschillende disciplines geeft als bijkomend voordeel ook dat er heldere rapportage gemaakt kan worden en duidelijker verbanden gelegd kunnen worden om trends in de zorg anoniem inzichtelijk te maken voor de zorgverzekeraar. Zodat projecten geïnitieerd door zorgverleners en wijksamenwerkingsverbanden, eerder gefinancierd kunnen worden.

Voor de huisartsenpraktijk is het op dit moment mogelijk om op twee verschillende niveaus data inzichtelijk te maken, uit te wisselen en te communiceren. Dit zijn de licht en donkerblauwe lijnen vanuit de huisartsenpraktijk in de infographic:

Via een patiëntenportaal (bijvoorbeeld MijnGezondheid.net (MGn) of Uw Zorg online van Pharmeon) communiceert de huisarts digitaal met de individuele patiënt, dat kun je zien als een verlengstuk van de huisartsenpraktijk. Deze portalen zijn de afgelopen jaren beschikbaar. Maar worden sinds 2020 in toenemende mate gebruikt. Doordat dit wettelijk verplicht werd, kwamen de mogelijkheden meer in beeld. De patiënt moest de mogelijkheid hebben om zijn/haar eigen dossier in kunnen zien vanaf 2020. Corona heeft er daarnaast voor gezorgd dat de portalen intensiever gebruikt worden.

En via VIP Live Netwerkzorg. Een website portaal waarmee begrijpelijke, toegankelijke rapportage gegenereerd wordt uit data die automatisch aangeleverd worden door de huisartsenpraktijk systemen. VIPLive werd aanvankelijk vooral gebruikt voor ketenzorg rapportage en statistieken, om de ketenzorg indicatoren (Diabetes Mellitus, COPD, Astma, Hart en Vaat ziekten) inzichtelijker te maken voor de huisarts. Hierdoor werd het mogelijk voor de praktijkondersteuner en huisarts om de chronische patiënt in beeld te houden en efficiënter goede zorg te verlenen. Daarmee werd he mogelijk de kwaliteit van zorg te verhogen.

VIPLive Netwerkzorg geeft weer 2 dimensies extra aan het in kaart brengen van de zorg in de huisartsenpraktijk. Namelijk communicatie met de patiënt en met de collega zorgverleners in de wijk. Als je deze mogelijkheden ten volle zou gebruiken zou je ook vragenlijsten door patiënten kunnen laten invullen of vragen of de patiënt alvast de bloeddruk kan meten en doorgeven via VIPLive voor het consult op de praktijk. Maar het is dus ook een samenwerkingsinstrument, je kunt communiceren met de ketenpartners (zie in de afbeelding de blauwe lijnen). Je kunt met VIPLive Netwerkzorg veilig medische informatie communiceren over je patiënten, met zorgverleners in de wijk bijvoorbeeld, zonder dat de informatie bij de verkeerde personen terecht komt. Diëtisten kunnen nu snel de lab uitslagen zien van een patiënt zonder er achteraan te hoeven bellen. Dit wordt gaandeweg meer ingezet. Een wijkverpleegkundige kan snel zien met welke zorgverleners de patiënt te maken heeft. Het is dus ook een sociale kaart.

Er is daarnaast ook nog een andere route, deze route zorgt ervoor dat de patiënt verschillende dossiers van hem/haarzelf bij verschillende zorgverleners kan samenvoegen in 1 telefoon app. Deze route wordt vanuit de overheid gestimuleerd. In de infographic zijn dit de oranje lijnen rechtsboven.

Een van de eHealth doelstellingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het stimuleren van online inzage door de patiënt in het eigen dossier. Om dit te bewerkstelligen is het mogelijk voor iedereen om een Persoonlijke Gezondheid Omgeving (PGO) app te kunnen downloaden.

Dit PGO kun je zien als een portaal voor een patiënt om zijn volledig dossier te openen bij zowel huisarts, ziekenhuis als apotheker en in de toekomst ook bij andere ketenpartners. Zo heeft de patiënt op een plek inzichtelijk welke zorg er waar geleverd wordt en wat daarover vastgelegd is.

Het is ook mogelijk voor een zorgverlener om met de patiënt en een PGO te kunnen communiceren en uitwisselen. Dit wordt gedaan in een zogenaamd ZNO.

ZNO staat voor zorgnetwerkomgeving. Dit lijkt op de functionaliteit van VIPLive Netwerkzorg. Een ZNO kun je zien als een  samenwerkingsinstrument voor de netwerkpartners  waarbij de netwerkpartners informatie uitwisselen en communiceren met de patiënt. Het is hierbij ook mogelijk om in een bepaalde fase van je leven, een bepaald gespecialiseerd PGO te gebruiken als patiënt. We noemen dit ook wel patiënt journeys. Waarbij een patiënt bijvoorbeeld informatie kan uitwisselen gedurende een zwangerschap, bij het opvoeden van kinderen, of tijdens een ziekte proces. Deze verschillende omgevingen bestaan nog niet. Het is daarom extra zinvol om regionaal te onderzoeken wat voor mogelijkheden een ZNO kan bieden. Op het gebied van medicatie afstemming tussen de verschillende zorgverleners valt daar ook nog veel winst te behalen.

Vanuit de patiënt zie je nu drie lijnen lopen. Natuurlijk kun je zeggen, dat 3 lijnen nog veel zijn. En dat het voor de patiënt wellicht nog zoeken is welke communicatie wanneer gebruikt kan worden. Maar er zit zeker logica in deze visie. Zo zal de huisartsenpraktijk in 1 op 1 contact bij veel voorkomende digitale handelingen met de patiënt het patiëntenportaal gebruiken. De praktijkondersteuner zal voor de chronische zorg en de communicatie in de wijk VIPLive Netwerkzorg gebruiken. En de patiënt zal voor verschillende wensen die hij/zij kan hebben, verschillende PGO’s gaan gebruiken gedurende zijn/haar leven.

Het is niet ondenkbaar dat deze 3 lijnen, in de nabije toekomst convergeren naar 2 of wellicht zelfs naar 1 digitale communicatie en uitwissel mogelijkheid. Maar momenteel lijkt de huidige opstelling de beste start strategie om digitale communicatie in te zetten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.