Evaluatie transmurale afspraken astma en COPD

Kent u ze nog, de transmurale afspraken die gemaakt zijn tussen de huisartsen en longartsen? Ze bestaan al een aantal jaren, dus tijd voor een update.

Voorafgaand aan de update zijn aan de longartsen en een aantal huisartsen digitaal vragen voorgelegd. Tevens is via dataverzameling geprobeerd inzicht te krijgen in de toepassing van de transmurale afspraken. Dit leverde een aantal goede gesprekpunten op voor een bespreking tussen een vertegenwoordiging van de longartsen en huisartsen.

Wat is er besproken?

  • Het LUMC is vanaf heden geen centrum meer voor het instellen en begeleiden van moeilijk instelbare patiënten of patiënten met ernstige astma met biologicals. Er zijn gesprekken gaande of deze functie in de regio wordt overgenomen.
  • Het Alrijne heeft de capaciteit van de longpoli vergroot, waardoor wachttijden korter zijn geworden.
  • LUMC gaat de wachttijden voor de longpoli via zorgdomein frequenter updaten. De tijden komen dan beter overeen met de werkelijkheid.  
  • Voor de tweedelijn is het prettig als bij de verwijzing de longfuncties over een aantal jaren worden meegestuurd. De longartsen kunnen dan een betere inschatting maken van het verloop van de longfunctie. Digitaal meesturen van meerdere spiro’s kan via het uploaden als pdf. Eventueel kunnen uitdraaien via de post ingestuurd worden of meegegeven met de patiënt.
  • Vanuit Knooppunt Ketenzorg gaan we de mogelijkheden onderzoeken voor een kortdurende verwijzing naar de tweedelijn voor diagnostiek en behandelbeleid. Na twee consulten bij de longarts, komt de patiënt weer terug met een diagnose en een duidelijk behandeladvies.
  • Volgend jaar speelt de implementatie van de nieuwe Hasp 2.0. Deze omvat ook richtlijnen voor de terugverwijzing van de tweede- naar de eerstelijn. Een van de punten is dat de huisarts geïnformeerd wordt wat met de patiënt is afgesproken ten aanzien van de behandelbeleid en vervolgafspraak bij de huisarts.
  • De longpoli in het Alrijne begint na de zomer met een proef thuismonitoring COPD. Dit is een digitale begeleiding van de patiënt via een tablet met een teleconsult door een longverpleegkundige.
  • Naar aanleiding van deze bespreking stellen we de transmurale afspraken bij en communiceren we dit naar de zorggroepen en GES-en.

De transmurale afspraken worden in de zomer aangevuld. Als ze bijgewerkt zijn volgt er een bericht. Alle afspraken zijn te vinden op de website van Knooppunt Ketenzorg en in de Zorgapp ZHN.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.