Evaluatie transmurale afspraken hart- en vaatziekten

De transmurale afspraken voor hart- en vaatziekten zijn onlangs geëvalueerd met de specialisten.

Cardiologie

De afspraken met cardiologen zijn in te zien in de ZorgApp ZHN: werkafspraken>transmuraal>cardiologie.

  • Nieuw is dat er transmurale afspraken zijn gemaakt voor Pijn op de Borst, zie het videobericht voor huisartsen, en de opname van de scholing voor doktersassistenten 
  • Er zijn minimale wijzigingen wat betreft hartfalen voor de huisartsen en POH. De werkwijze voor huisartsen verandert niet.
    Voor de specialisten is wel het een en ander herzien in de hartfalen protocollen. Het totaalpakket aan Regionale Transmurale Afspraken Hartfalen (RTA) is opgesteld door cardiologen, huisartsen en specialistisch verpleegkundigen hartfalen en gebaseerd op de NHG-standaard Hartfalen en de LTA Hartfalen.
  • Er zijn vooralsnog geen wijzigingen voor atriumfibrilleren.

Minimale wijzigingen met specialisten interne geneeskunde, vaatchirurgie en neurologie

Afspraken inzien? Kijk in de ZorgApp bij:

Mis je iets, heb je feedback?

De ervaring op dit moment is dat deze afspraken goed worden nageleefd.

Maar mis je iets, of lijkt iets niet goed te lopen? Dan horen we dat graag via info@knooppuntketenzorg.nl! We gaan daar dan over in gesprek met de specialisten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.