Formularium astma/COPD

Uit een eerder onderzoek blijkt dat er draagvlak is bij de verschillende disciplines in onze regio voor een formularium astma/COPD. Een projectgroep met vertegenwoordiging van de eerste lijn, tweede lijn en Zorg en Zekerheid is daarom gestart met het opstellen hiervan. We baseren ons op een formularium dat ook in andere regio’s gebruikt wordt.

Uitgangspunt bij de keuze voor medicatie en devices is:

  • uniformiteit in devices;
  • dosisteller of indicator;
  • doelmatig;
  • kosten;
  • inhalatiekracht; verschillende devices voor verschillende inhalatiekracht;
  • combinatie medicatie mogelijk.

De mogelijkheid om het formularium binnen het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars te laten passen wordt nu onderzocht. Deze zomer wordt duidelijk of we tot een formularium komen waar alle partijen (huisartsen, apothekers, praktijkverpleegkundigen, longartsen, longverpleegkundigen en tweedelijns apothekers) achter staan.

In het najaar vindt vervolgens eventueel de voorbereiding van de implementatie plaats. Onder andere via een scholing voor de eerste- en tweedelijn tijdens de kwaliteitsavond van Knooppunt Ketenzorg.  De intentie is om de voorkeursmedicatie op te nemen in het elektronisch voorschrijfsysteem in de eerste- en tweedelijn.

Als alles positief verloopt kan het formularium dan in 2020 gebruikt gaan worden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.