Formularium astma en COPD; vervolg

Het Longformularium voor astma en COPD-medicatie voor de regio Zuid-Holland Noord is inhoudelijk vastgesteld. Het is een gezamenlijk product van de eerstelijn (Knooppunt Ketenzorg, huisartsen, POH’s, apotheek) en de tweedelijn (longartsen, longverpleegkundigen, poliapotheek). Zorg & Zekerheid heeft het formularium geaccordeerd.

Verschillende inhalatoren

De belangrijkste reden voor een formularium is dat er veel verschillende inhalatoren in omloop zijn. Zowel in de werkzame stof, als om het apparaat zelf. Elk met een net iets andere gebruiksaanwijzing. De juiste inhalatietechniek aanleren is al lastig genoeg, regelmatig wisselen van apparaat maakt het nog ingewikkelder. 

Keuze gemaakt

Binnen het formularium hebben we bewust gekozen voor een beperkt aantal inhalatoren voor astma en COPD. De keuzes zijn gemaakt op basis van door het NHG geformuleerde belangrijke voorkeuren zoals dosisteller, zelfde apparaat beschikbaar bij verschillende doseringen en multidose. 

Het uitgangspunt is dat nu bij alle nieuwe medicatie en bij veranderingen, zowel in de eerste- als de tweede- en derdelijn, zoveel mogelijk dezelfde inhalatoren worden voorgeschreven. Met deze inhalatoren raken dan zowel de patiënt als de zorgverleners goed vertrouwd en is de kans groter dat het medicijn op een juiste manier wordt ingenomen. 

Inhalatiekracht

Een andere vernieuwing in het formularium is meer nadruk op inhalatiekracht. Het is gebleken dat de inhalatiekracht sterk verschilt tussen patiënten en dat dit medebepalend is voor een juiste inhalatie-techniek. De inhalatiekracht kan bepaald worden met een ‘Incheck-dial’. Hierover hoort u meer van ons op de nascholingen.  

Nascholingen

Dit najaar vinden de voorbereidingen voor de implementatie plaats. De intentie is dat zorgverleners het per januari 2020 in gebruik kunnen nemen. 

Wat gaan we doen dit najaar?

  • Op de kwaliteitsavond van Knooppunt Ketenzorg op 18 en 27 november lichten we het formularium toe.
  • Ontwikkelen van een FTO over dit onderwerp dat de bestaande FTO-groepen op de agenda kunnen zetten.
  • Zorgen dat het formularium wordt opgenomen in het elektronisch voorschijfsysteem van de GES, zorggroep en tweedelijn.
  • Ontwikkelen van een Imis training voor de POH-s, longverpleegkundige en apothekersassistentes (eerste- en tweedelijn). Hierin leren zij hoe ze de patiënt kunnen begeleiden bij het goed inhaleren. We hebben nu minder soorten inhalatoren, dus eenvoudiger om het gebruik en toepassing goed te leren. Deze training kunnen de Ges-sen en zorggroepen aanbieden aan hun leden.
  • We maken het formularium digitaal beschikbaar via de Zorgapp ZHN.
  • Volgen via dataextracties in hoeverre de zorgverleners het formularium gebruiken.

Overleg Zorg en Zekerheid

Knooppunt Ketenzorg is nog in onderhandeling met Zorg & Zekerheid over de resultaatdoelstellingen, hoe we dat kunnen meten en terugkoppelen naar de regio. En hoe we deze doelstelling kunnen koppelen aan andere beleidslijnen in de regio.
 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.