Gesprek met Riverduinen over GGZ acute zorg

Vanuit de eerste lijn wordt al veel GGZ-zorg zelf verleend aan patiënten door onder andere de inzet van de POH GGZ. Voor de acute zorg is de samenwerking met Rivierduinen vooral belangrijk. Onlangs is een gesprek geweest tussen Knooppunt Ketenzorg, HAP en Rivierduinen over deze samenwerking.

Vanuit de huisartsen is aangegeven behoefte te hebben aan een betere samenwerking, duidelijkheid over afspraken en meer gevoel van met elkaar meedenken. Naar aanleiding van dit gesprek zijn afspraken gemaakt om meer duidelijkheid te creëren in wat de mogelijkheden en grenzen zijn van Rivierduinen. En we zijn in gesprek met Rivierduinen om tijdens de kwaliteitsavonden in april hier aandacht aan te besteden. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.