Hartfalen pilot blijkt succesvol

De pilot van hartfalen (HF) is geëvalueerd. Er is daadwerkelijk een beweging gemaakt naar optimale ketenzorg chronisch hartfalen voor de regio Leiden.

De eerste en tweede lijn zijn volgens de nieuwe regionale HF richtlijn gaan werken. In de eerstelijns indicatoren uit de HIS’en is te zien dat de HF patiënten de afgesproken zorg ontvangen. En van ongeveer 40% van de HF patiënten is de huisarts nu de hoofdbehandelaar.

Advies aan de zorgverzekeraar was om de HF-vergoeding te continueren. Knooppunt Ketenzorg gaat in gesprek om de wijze van declareren te vereenvoudigen. De komende jaren blijven we de HF cijfers monitoren en wordt er jaarlijks een opfris scholing geboden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.