Ik denk dat er nog veel te verbeteren is op astma en COPD-gebied

In gesprek met Dirk van Rijn, aankomend kaderhuisarts astma en COPD. Dirk is op dit moment waarnemend huisarts. Over ruim een jaar rond hij zijn tweejarige opleiding als kaderhuisarts af. Hij is lid van de werkgroep astma/COPD van Knooppunt Ketenzorg.

bg-mask

Wat doet een kaderhuisarts?

Als huisarts werk je in een praktijk en draai je je dienst op de huisartsenpost. Als kaderhuisarts zit je veel meer op een regionale stoel waarbij je invloed kunt uitoefenen op het regionale beleid. Beleid en beheer, verbeteringen, overleggen met ziekenhuizen zijn zaken waar je je als kaderhuisarts op richt. Een kaderhuisarts is een gewone huisarts met een extra rol in de regio.

Het kan zijn dat er in de toekomst anderhalvelijnszorg gaat ontstaan waarbij huisartsen, als het in het ziekenhuis heel druk is, een consult kunnen gaan plannen bij een kaderhuisarts. Dat is nu nog niet zo. Je kunt wel op papier over een patiënt overleggen, maar er is nog geen fysieke doorverwijsmogelijkheid.

Mijn opleiding gaat vooral over beleidsmatig handelen, anders zou je een gespecialiseerd huisarts in een praktijk zijn en dat heeft niet veel meerwaarde voor de regio. Presenteren is een onderdeel omdat je spreekt op congressen en een rol hebt als onderwijzer in zorggroepen. Er zitten ook inhoudelijke onderwerpen tussen. Je moet weten waar je over praat

Waarom heb je gekozen voor astma en CPOD?

Vanaf de start van mijn studie geneeskunde lag mijn interesse bij longziekten. De inspirerende docent die ik had, zal zeker invloed hebben gehad op mijn enthousiasme. Ik heb twee jaar gewerkt op een longafdeling. Even heb ik getwijfeld of ik longarts wilde worden.

Maar het ziekenhuis vond ik minder interessant. Je bent altijd druk, altijd aan het overwerken. Er is weinig tijd voor de patiënt. Je hebt weinig tijd voor familie en gezin, voor een leven naast het ziekenhuis. Mijn interesse voor longziekten is er nog steeds.

Als huisarts sta je dichter bij de mens dan de longarts. Als longarts behandel je de ziekte en niet de persoon en als huisarts is dat precies andersom. Dat spreekt me meer aan.

Welke invloed wil je uitoefenen op het beleid?

Ik denk dat er nog veel te verbeteren is op astma en COPD-gebied. Er wordt nog steeds gerookt. Het zou heel mooi zijn als er in de toekomst een rookvrije praktijk zou ontstaan waar geen enkele patiënt meer rookt.

Als kaderhuisarts richt je je vooral op preventie. Je kunt niet voorkomen dat longziekten ontstaan maar je kunt wel voorkomen dat patiënten in het ziekenhuis terechtkomen. Ik wil bijdragen aan een steeds gezondere populatie.

Waar verheug je je op als je je rol als kaderhuisarts over ruim een jaar kunt gaan innemen?

Het meest verheug ik me op de verbeteringen, een project op te zetten, het uit te voeren en te zien dat het werkt. Het samenwerken met andere disciplines vind ik ook boeiend.

Ik ben pas twee jaar klaar met de huisartsenopleiding. Heel snel ben ik de kaderopleiding ingerold terwijl heel veel mensen dat later in hun carrière doen. Het voordeel daarvan is dat je in een rustiger fase zit en je praktijk op orde hebt. Het nadeel is dat je dan als regio maar kort profijt hebt van de kaderhuisarts omdat hij of zij na een paar jaar met pensioen gaat.

Een gebied waar nog veel te winnen is is digitale zorg. Niet iedereen die ouder is, is digibeet, er gaat heel veel goed. Mijn oudere collega’s bijvoorbeeld, zijn heel bekwaam in het werken met computers. Mijn generatie echter denkt meer digitaal, wij zijn er mee opgegroeid. Voor ons is het makkelijker hier stappen in te zetten.

Digitale dossiervorming, waar patiënten inzicht in hebben, is nog niet voor alle huisartsen comfortabel. Je schrijft dingen op die pijnlijk kunnen zijn voor de patiënt (gewicht of rookgedrag). Maar het is heel fijn als de patiënt medebeheerder wordt van het dossier en kan aangeven als er iets niet klopt. Je krijgt zo een betere dossiervorming en uiteindelijk ook beter gezondheid. Voor jongere artsen is het makkelijker hierin mee te gaan dan voor oudere artsen.

Wat doe je in je vrije tijd?

Ik duik graag en ik klim graag. Het gaat over hoog en laag en heeft met zuurstof te maken. Ik duik het liefst in de tropen en als dat niet lukt dan is Zeeland ook heel leuk want Zeeland is rijk aan soorten. Misschien word ik nog wel eens duikarts in een praktijk.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.