Ik zie zoveel mensen die nadeel ondervinden van het roken

In gesprek met Dirk van Rijn, kaderhuisarts Astma en COPD over een nog op te starten zorgprogramma "Astma bij kinderen".

bg-mask

Met de longwerkgroep is afgesproken dat we het opzetten van een zorgprogramma “Astma bij kinderen” uitstellen. Ik wil me eerst inwerken als kaderarts en zorgen dat andere programma’s beter gaan lopen en even wachten totdat Rijn en Duin goed is opgestart voordat we een nieuw zorgprogramma opstarten.

Kun je me vertellen wat je voor ogen hebt?

Astma is bij kinderen een van de meest voorkomende ziektes. Veel kinderen worden behandeld door de kinderarts. Ik denk dat de huisarts daar meer in kan betekenen.

We willen bijvoorbeeld een Kinder Kaspir opzetten (een cursus die bestaat uit modules over spirometrie in de huisartsenpraktijk). Met een aantal praktijken met enthousiaste huisartsen/praktijkondersteuners kunnen we eens zien hoe dat gaat. Dan zou er wel een zorgprogramma astma bij kinderen moeten zijn die dat ondersteunt en dat kan eventueel onderdeel worden van het huidige zorgprogramma astma.

Bij de huisarts wordt bij kinderen met een piepende ademhaling al snel de diagnose astma gesteld en een inhalatiemedicijn voorgeschreven. Echter de diagnose is niet altijd juist (soms maar in 50% van de gevallen) en daardoor worden kinderen over- of onderbehandeld. Bij de kinderarts, na adequate diagnostiek, krijgen ze een betere behandeling.

Met de juiste kennis van spirometrie kunnen we als huisarts gerichter kijken, de juiste diagnose stellen en kinderen beter behandelen en onder controle houden. De huisarts is toegankelijk voor iedereen. We verwachten dat we dan minder kinderen hoeven door te verwijzen en dat zorgt voor kostenreductie. Je zou dit regionaal kunnen oppakken en zorgen voor specialistische POH’s die bijvoorbeeld een keer per week spirometrieën bij kinderen doen.

Waar ga je je nu eerst op richten?

Ik heb het stokje overgenomen van Geert Zaaier. Ik wil nu ik mijn diploma als kaderarts gehaald heb, mijzelf eerst focussen op de dingen die lopen en op zaken die verbetering behoeven. Ik wil wat vaker vergaderen en de huidige zorgprogramma’s doorlopen en optimaliseren.

En in de toekomst?

Ik speel al een tijd met het idee om regionaal een “stoppen met roken" programma op te zetten. Een rookvrij schoolplein bijvoorbeeld waar je als arts langsgaat en met de leerlingen in gesprek gaat over roken en vapen. Ik zie zoveel mensen die alle nadelen ondervinden van het roken.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.