Uitbreiding advies op afstand van specialist via ZorgDomein (teleconsultatie)

Samen streven we naar de beste zorg, op de beste plek, op het juiste moment. Digitale inzet is belangrijk om dit te realiseren. Dat is de reden dat Alrijne samen met Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid kijkt hoe patiënten de beste zorg krijgen, en huisartsen de specialisten snel en gemakkelijk kunnen consulteren.

Opschalen en uitbreiden teleconsultatie

De mogelijkheden om onze specialisten online te raadplegen, zijn we aan het opschalen en uitbreiden. Alrijne kiest ervoor om in te zetten op de mogelijkheden van teleconsultatie via ZorgDomein. Naast de beschikbaarheid van teledermatologie en telenefrologie/interne geneeskunde, zijn er nieuwe mogelijkheden voor teleconsultatie voor cardiologie via ZorgDomein. Daarnaast is een pilot gestart voor telewondzorg.

Deze teleconsulten worden vergoed én automatisch gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Ook komt Zorg en Zekerheid tegemoet met een tarief voor huisartsen.

Teleconsultatie in het kort

Met teleconsultatie via ZorgDomein kunt u veilig digitaal diagnose- en behandeladvies krijgen van de specialisten van Alrijne, voor niet-spoedeisende vragen.

Teleconsultatie heeft voordelen voor u en uw patiënt:

 • Patiënten hoeven niet naar het ziekenhuis voor een fysiek consult met de specialist.
 • Teleconsult niet ten laste van eigen risico van de patiënt als via ZorgDomein ingestuurd.
 • U voert het teleconsult in op een moment dat u uitkomt.
 • De specialist antwoordt binnen aangegeven termijn (1-3 dagen) op een moment dat het hem/haar uitkomt.
 • De voorgeschiedenis van de patiënt wordt via Zorgdomein automatisch bijgevoegd vanuit het HIS. U selecteert op relevantie. Dit scheelt u tijd. Specialisten hebben zo de juiste medische gegevens over de patiënt, op basis waarvan zij kunnen adviseren.
 • Teleconsultatie draagt bij aan kennisoverdracht tussen u en de specialisten. Hierdoor verbeteren we samen de kwaliteit van zorg.

Let op! Voor spoedvragen kunt u teleconsultatie niet gebruiken. Daarvoor belt u met de spoedlijn van de betreffende vakgroep. Deze kunt u ook vinden in de ZorgApp ZHN bij wie is wie > organisaties > vakgroepen Alrijne.

Meer weten over het aanvragen van een teleconsult? Bekijk dan deze instructievideo.

Voor welke patiënten kan ik een teleconsult aanvragen?

In overleg met Knooppunt Ketenzorg en afstemming met Zorg en Zekerheid breiden wij de mogelijkheden voor teleconsultatie nu uit. Afgelopen maanden hebben wij in nauwe samenwerking met de huisartsen stappen gezet om het aanbod van telecardiologie te optimaliseren en verder uit te breiden.

Hieronder vindt u ons huidige en nieuwe aanbod.

Ik vind het heel prettig dat ik door teleconsultatie de patiënt niet meteen uit het oog verlies en met goede feedback verder kan. Huug van Duijn, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Telecardiologie

Telecardiologie - vraag beoordeling ECG: U kunt een EGC uploaden en dat, met een specifieke vraagstelling, voorleggen aan een cardioloog binnen Alrijne. Dit was en blijft mogelijk. Bij twijfel aan een ECG beoordeling, maakt u de keuze voor het zorgproduct ‘teleconsult beoordeling ECG’. Dit werkt precies op dezelfde wijze als voorheen. U stuurt dan een recent ECG mee in de aanvraag. 

Nieuw: Vanaf heden kunt u ook een algemeen teleconsult Cardiologie aanvragen. Teleconsulten Cardiologie worden altijd binnen één dag door een cardioloog beantwoord. De werkafspraken hieromtrent zijn recent geëvalueerd en geoptimaliseerd in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg.

U kunt dit algemene teleconsult Cardiologie gebruiken voor de volgende vragen:

 • Onzekerheid over de diagnose / behandeling van niet-acute thoracale klachten
 • Onzekerheid over de diagnose / behandeling van ritmestoornissen
 • Follow-up van geleidingsstoornissen
 • Behoefte aan advies over rate-control AF
 • Behoefte aan advies over therapie bij hartfalen.

Voor een goede beoordeling van een telecardiologie consult vragen wij u altijd om alle velden van het (nieuwe) telecardiologie formulier, inclusief een duidelijke vraagstelling aan de cardioloog, in te vullen. Deels gebeurt dat automatisch vanuit het HIS (voorgeschiedenis). U heeft optioneel de mogelijkheid om een bestand toe te voegen.

Deze afspraken ziet u ook direct terug in het protocolscherm in ZorgDomein, wanneer u een teleconsult aanvraagt. Ook in de Zorgapp zijn deze werkafspraken te vinden.

Let op: is er sprake van spoed of een acute vraag die niet één werkdag kan wachten? Dan neemt u contact op met de spoedlijn van Cardiologie.

Door teleconsultatie kunnen we de patiënt nog beter in de thuissituatie behandelen en een ziekenhuisbezoek voorkomen. Samen met de eerstelijns professional komen we tot een afgewogen behandeladvies, dichtbij en op maat. Wouter Tietge, cardioloog Alrijne

Overig teleconsultatie aanbod via ZorgDomein van Alrijne

 • Teledermatologie (vraag t.a.v. een huidfoto): u kunt een foto van een plekje op de huid, met een specifieke vraagstelling aan een dermatoloog, voorleggen aan een dermatoloog binnen Alrijne. Teleconsulten Dermatologie worden binnen drie dagen door de dermatoloog beantwoord.
   
 • Telenefrologie/interne geneeskunde (specifieke vraag t.a.v. labwaarden): u kunt een specifieke vraag stellen aan een nefroloog n.a.v. (afwijkende) labwaarden. Ook kunt u een vraag stellen over patiënten voor wie u een advies van de internist wil.  
   
 • Telewondzorg (vraag n.a.v. een wond): Alrijne en Zorggroep Katwijk zijn een pilot gestart voor telewondzorg. Hierin onderzoeken we de mogelijkheden en effecten van teleconsultatie voor wondzorg. Hierbij kan een foto van een wond, met een specifieke vraagstelling aan de wondspecialist worden voorgelegd. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

In overleg met Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid kijken we naar verdere uitbreiding van specialismen voor teleconsultatie via ZorgDomein.

Hoe worden teleconsulten voor huisartsen vergoed?

Momenteel krijgen huisartsen een vergoeding voor een teleconsult Dermatologie. Tijdens dit project zijn Alrijne, Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid met elkaar in gesprek gegaan over een vergoeding voor de overige specialismen. Vanaf 1 oktober stelt Zorg en Zekerheid een tarief voor teleconsultatie beschikbaar voor Cardiologie, Nefrologie en Interne Geneeskunde van €44,63. Dit tarief is enkel van toepassing als de teleconsultatieaanvraag via ZorgDomein naar Alrijne wordt gedaan. Tot 1 oktober 2020 kunt u een dubbel consult declareren voor de aanvraag van een teleconsult. Het bestaande tarief voor Dermatologie blijft ongewijzigd. Zorg en Zekerheid informeert huisartsenpraktijken binnenkort over de declaratiewijze.

Voorwaarden

De vergoeding is alleen van toepassing indien gebruik gemaakt wordt van de teleconsultatie geleverd door TCCN (ZorgDomein). Huisartsen die van het tarief gebruik maken geven toestemming dat de data die voor de monitoring noodzakelijk is door het ziekenhuis gedeeld mag worden met Knooppunt Ketenzorg.

Vragen over teleconsultatie?

Bij verzoeken, vragen en wensen rondom teleconsultatie of de vergoedingen, neem contact op met info@knooppuntketenzorg.nl.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.