Je kijkt naar de patiënt als geheel in plaats van naar losse componenten

In gesprek met Mira Assal, openbaar apotheker en sinds acht jaar verbonden aan Knooppunt Ketenzorg. Mira is betrokken bij het schrijven van de zorgprogramma’s HVZ en Diabetes. Ook is zij op dit moment tijdelijk voorzitter van de werkgroep Diabetes (totdat de kaderhuisarts de opleiding heeft afgerond). Wij spraken met elkaar over het samengaan van de werkgroep diabetes met de werkgroep hart- en vaatziekten.

bg-mask

Wat eraan vooraf ging:

Bij Knooppunt Ketenzorg is er door de werkgroep leden en de programmacommissie gebrainstormd over persoonsgerichte zorg en één integraal zorgprogramma. Er werd overeenstemming bereikt over het idee dat integrale zorg niet slechts een samenvoeging van een aantal medische zaken in één zorgprogramma zou moeten zijn. Integrale zorg betekent dat de zorg niet ziekte gestuurd is maar patiënt gestuurd.

Kijk je vanuit die bril dan wordt het helder dat persoonsgebonden aspecten in een zorgprogramma meer aandacht nodig hebben. Deze worden in de huidige zorgprogramma’s wel benaderd, maar een echt integrale aanpak door middel van een jaargesprek - met alle aspecten zowel medisch inhoudelijk als persoonsgebonden en een individueel zorgplan – werd nog gemist in de huidige programma's. Knooppunt Ketenzorg wil daarom als eerste stap de ketenzorgprogramma’s hart- en vaatziekten en diabetes samenvoegen in een cardiometabool programma. Mét daarin opgenomen een persoonsgebonden aanpak.

Dit is de eerste stap naar één integraal zorgprogramma. Waarom is er voor samenvoeging van deze werkgroepen gekozen?

Beide ziektebeelden, diabetes en hart- en vaatziekten, lijken erg op elkaar en er is veel samenhang. Vaak als je met het ene gebied bezig bent dan zit je ook in het gebied van het andere. Dan is het verstandig om de twee zorgprogramma’s samen te voegen. Dat is makkelijker en efficiënter en duidelijker voor iedereen. Er is vorig jaar een nieuwe standaard uitgekomen voor de NHG en er zijn wat medicijnen bijgekomen. Die medicijnen hebben een prominentere rol gekregen binnen diabetes maar ook binnen hart- en vaatziekten. Rond november vorig jaar zijn de gesprekken gestart over de samenvoeging.

Kun je me iets vertellen over de verschillende werkgroepen?

De groep hart- en vaatziekten stond al heel lang sterk, in dezelfde samenstelling. We hebben veel wisselingen gehad in de werkgroep Diabetes. We hebben altijd van origine de kaderhuisarts als voorzitter. We hebben verschillende voorzitters gehad de afgelopen jaren. Ik ben nu tijdelijk voorzitter van de werkgroep totdat de kaderhuisarts haar opleiding heeft afgerond.

Het verschil in de groepen zit hem vooral in hoelang we samen zijn, ingespeeld zijn op elkaar en weten waar we aan toe zijn met elkaar.

De eerste gezamenlijke bijeenkomst is gepland in september. Dan komen we samen en gaan we het hebben over de praktische invulling. In januari 2023 zijn we zoals het er nu naar uitziet samengevoegd.

In beide groepen nemen vijf disciplines deel naast de knooppunt begeleider. Maar dat betekent niet dat er in deze samengestelde groep twee deelnemers van iedere discipline zitten. De voorzitter van hart- en Vaatziekten, Huug (van Duijn, kaderhuisarts hart- en Vaatziekten) gaat de werkgroep verlaten per 1 januari. Hij heeft een vervanger maar dat is geen kaderhuisarts. Ik neem als apotheker nu nog deel in beide werkgroepen. We gaan nog afspraken maken over wie wat doet.

Wat is de meerwaarde van de samenvoeging voor de patiënt?

Het is beter voor de patiënt omdat we niet naar ziekte kijken maar naar de persoon en we pakken beide problemen tegelijk aan. Je kijkt naar de patiënt als geheel in plaats van naar losse componenten.

Je hoeft, als patiënt, niet naar twee spreekuren. Dat is efficiënter voor de patiënt en ook voor ons.

Het idee is om één spreekuur te organiseren voor het cardiometaboolvraagstuk. Misschien dat we wat sneller actie gaan nemen, dat als je iemand hebt voor hart- en vaatziekten dat je eerder het nieuwe medicijn gaat geven voor diabetes. Je kijkt daar dan mogelijk sneller naar. Maar we hebben nog niet goed gekeken wat we precies gaan doen en aanpakken, die fase volgt in de komende maanden. We verwachten dat het registreren op den duur ook makkelijker wordt.

Wanneer horen we weer van jullie?

In de volgende nieuwsbrief kunnen we meer vertellen over de praktische uitwerking. Wij vinden het overigens fijn om feedback te krijgen uit het veld op wat we doen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.