Kwaliteitsavonden

Op 2 en 11 november gingen de Kwaliteitsavonden over transmurale ouderenzorg. Wat er is besproken en wat we ervan geleerd hebben is het volgende.

Kwaliteitsavonden ouderenzorg in ZorgApp ZHN

Het materiaal van de kwaliteitsavonden van november over ouderenzorg is terug te vinden in de ZorgApp ZHN bij ‘mijn scholing’. Deze link is toegankelijk als je ingelogd bent in de ZorgApp ZHN. Een account is gratis aan te vragen via het aanmeldformulier.

De thema’s van de workshops waren:

 1. Zorgpad delier
 2. ELV / RAP / respijtzorg
 3. Edomah ergotherapie
 4. Eenzaamheid
 5. Geestelijke verzorging
 6. Voeding en medicatie

Verschillende ‘take home’ messages kwamen hieruit naar voren.

 1. Door een proactieve aanpak bij patiënten met een hoog risico op het ontwikkelen van een delier en inzet van maatregelen kan een delier en een crisissituatie voorkomen worden. 
 2. Wil je inzage in de actuele beddencapaciteit (24/7) bij de RAP: https://capman.verzorgdeoverdracht.nl/.
 3. Denk aan de inzet van Edomah om de zelfredzaamheid bij oudere met dementie te vergroten en het geven van handvaten aan mantelzorger.
 4. Heb je vermoedens van eenzaamheid bij je patiënt, denk aan verwijsmogelijkheden naar het sociaal team.
 5. Verschillen van geestelijke verzorger t.o.v. een psycholoog (begeleiden versus behandelen, levensvragen versus levensproblemen).
 6. De interactie van voeding en geneesmiddelen gaat twee kanten op. Samenwerking diëtist, huisarts en/of de apotheker hierin is belangrijk.

Gezegd moet worden dat de eerste online avond van Knooppunt Ketenzorg niet uitpakte zoals we dat graag wilden. Daaruit trokken we lering, waardoor de tweede avond beter uit de verf kwam.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.