Najaarssessie werkgroepen en programmacommissie

Op donderdag 3 september kwamen afgevaardigden uit alle werkgroepen bij elkaar. Een mooi multidisciplinair gezelschap van kaderhuisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, Poh’s, diëtisten samen met de programmacommissie. Het was fijn elkaar, uiteraard wel met de nodige afstand, te zien en te spreken.

De werkgroepen deelden met trots hun resultaten, bijvoorbeeld de updates van de ketenzorgprogramma’s of de voortgang in projecten, scholing en transmurale afspraken.

Ook is er gesproken over hoe (keten) zorg verder samen kan werken in de wijk en met het sociaal domein. Hierbij kan het behulpzaam zijn als er (hoog over) afspraken zijn met de 14 gemeenten in ZHN, maar het is ook fijn als er op het niveau van wijksamenwerkingsverbanden en zorggroepen goede voorbeelden gedeeld worden. Bijvoorbeeld over  een meerjaren-werkagenda met de gemeente, een signaleringsoverleg in de wijk en de inzet van Welzijn Op recept. 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.