Nieuws uit de werkgroep Astma en COPD

Nieuws over het formularium astma en COPD, waaronder regionale cijfers over het formularium en het regionale EVS hiervoor.

Formularium astma en COPD

  • Het formularium staat op de website en in de Zorgapp ZHN. Met ook een Powerpoint voorbespreking in het FTO.
  • Er zijn FTO’s en Imistrainingen over dit onderwerp gepland.
    • Voor de FTO’s is er de optie deze tijdens de coronacrisis toch door te laten gaan door gebruik te maken van digitale vergadervormen (zoom, teams, skype enz). In de Powerpoint is aangegeven dat er gebruikt gemaakt kan worden van cijfermateriaal om zicht te krijgen op de huidige voorschrijfcijfers. Zorg en Zekerheid kan jullie ook cijfers aanleveren.
    • Voor de Imistraining is het moelijker om deze om te zetten in een digitale vorm omdat oefenen met de materialen belangrijk is. Deze blijven liggen tot nader order.
    • We willen graag via de apothekers de voortgang van de implementatie van het formularium monitoren. Meer informatie volgt te zijner tijd via de werkgroepleden astma/COPD.

Regionale cijfers formularium

De werkgroep heeft in samenwerking met Zorg en Zekerheid een nulmeting laten uitvoeren in hoeverre de zorgverleners in de regio longmedicatie voorschrijven volgens het formularium. De cijfers verschillen per apotheek en variëren tussen de 68% en 82%. De cijfers hebben natuurlijk alleen betrekking op de patiënten die bij Zorg en Zekerheid verzekerd zijn. Eigen cijfers zijn op te vragen bij Zorg en Zekerheid.

EVS

Het regionale EVS voor het formularium astma en COPD is ontwikkeld en staat klaar in Medicom. Dit gaat om het regionale EVS oor de volwassen astma en COPD-patiënten. Voor kinderen met astma en voor de exacerbaties gelden de reguliere landelijke EVS’en. Er zijn dus twee formularia zichtbaar.

Het verzoek aan alle Medicom/Pharmacom clusterbeheerders is om dit regionale EVS open te zetten voor de eigen (FTO/zorg)groep. Zie handleiding. De handleiding staat als laatste bij het rijtje downloads.

Voor de andere His-sen zijn er mogelijkheden via Prescriptor. De ROHWN is dit aan het uitzoeken.

Verwijzing eerste- naar tweede lijn en spiro’s

Voor de longartsen is het prettig om bij een verwijzing meerdere uitslagen van onder andere spiro’s mee te krijgen. Geert Zaaijer en Frank Weller onderzoeken hoe dat het beste digitaal via zorgdomein geregeld kan worden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.