Nieuws uit de werkgroep diabetes

Begin dit jaar is er een overleg geweest tussen Knooppunt Ketenzorg en de tweede lijn over de samenwerking en afstemming van de zorg aan patiënten met diabetes. De volgende punten zijn aan de orde gekomen.

  • Een vergoeding van free style libre is sinds december 2019 beschikbaar voor een grotere groep patiënten met diabetes. Dit betekent ook meer behoefte aan scholing. Daarom biedt Abbott, in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg en de zorggroepen, een digitale scholing aan over het gebruik van de free style libre. De werkgroep zorgt voor een beknopt A4 met informatie over FSL, deze informatie zal via de Zorgapp ZHN gemakkelijk en snel na te lezen zijn. Ook is er een webinar vanuit Abbott voor onze regio op: maandag 11 mei van 16.00-17.00 uur en donderdag 14 mei van 20.00-21.00 uur. De uitnodiging en link hiervoor volgt via de Zorgapp ZHN.
  • Het preventieve voetenspreekuur van het Alrijne door de dermatoloog is afgeschaft. Voetcontrole vindt nu plaats door de diabetesverpleegkundige en bij afwijkende bevindingen wordt de patiënt naar een externe podotherapeut verwezen. Bij een voetulcus gaat de patiënt naar het Wondcentrum (chirurgie). Sinds kort is er ook een wekelijks MDO op de wondpoli waarbij de chirurg, internist-infectioloog of endocrinoloog en diabetesverpleegkundige de patiënten bespreken.
  • In het Alrijne bespreken de diabetesverpleegkundigen en endocrinoloog dagelijks de opgenomen patiënten met diabetes (ook opgenomen voor andere ziektes) om goede glucoseregulatie tijdens opname te bewerkstelligen. Als er een grote wijziging in medicatie plaatsvindt, dan zal patiënt of door endocrinoloog worden teruggezien of overgedragen aan de huisarts (en eventueel thuiszorg).
  • In het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek kijkt het Alrijne onder andere naar mogelijkheden voor E-health/thuismonitoring.
  • Kaderhuisarts en internist onderzoeken hoe in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, patiënten die ‘blijven hangen’ in de tweede lijn, toch op een goede manier terug kunnen naar de eerste lijn. Ook wordt gekeken hoe teleconsultatie kan voorkomen dat patiënten overgaan naar de tweede lijn.
  • De ziekenhuizen onderzoeken de mogelijkheid voor extra ontslag- informatie over diabetes(medicatie) bij patiënten met diabetes die niet de internist als hoofdbehandelaar hebben.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.