NZLO afgerond en opgeheven per 1 oktober

In oktober 2020 is NZLO, bijna vier jaar oud, opgeheven. Maar het bestaan ervan was niet voor niets! De regionale samenwerking tussen de zorggroepen en regionale monodisciplinaire netwerken blijft bestaan. Sterker nog: die gaat alleen maar sterker worden. Maar dan op een iets andere manier.

NZLO van start tot vervolg

NZLO is opgericht vanuit de constatering dat verschillende zorggroepen met dezelfde onderwerpen bezig waren. Daarom werd er destijds samenwerking gezocht op verschillende overkoepelende thema’s zoals financiën, ICT, kwaliteit, innovatie en overleg met derden.

In dezelfde periode ontstonden er de nodige uitdagingen voor de (eerstelijns) gezondheidszorg. De zorgvraag nam toe en werd complexer. De schaarste op de arbeidsmarkt nam toe en de noodzaak om steeds meer (zinnige) zorg op de juiste plek te gaan leveren, groeide. Terwijl aan de andere kant de middelen steeds minder werden.

Om hierop echt stappen te kunnen maken bleek de samenwerking in een netwerkorganisatie als NZLO uiteindelijk te vrijblijvend. Zorggroepen Alphen op één Lijn, Katwijk en Rijncoepel geven daarom vanaf 2021 mandaat aan Knooppunt Ketenzorg om naast de al bestaande thema’s (o.a. zorgdragen voor Transmurale afstemming en het aanbieden van regionale scholing) nog andere thema’s uit te werken en de samenwerking op deze thema’s verder vorm te geven. ROHWN blijft wat meer op afstand maar voelt zich wel betrokken bij deze regionale ontwikkelingen. Vanaf 2021 wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de thema’s ICT, Kwaliteit.

Indien succesvol dan volgen in 2022 de thema’s Arbeidsproblematiek en Zorgvernieuwing.

Wat heeft NZLO opgeleverd?

Het besef dat samenwerking nodig is, wordt unaniem gedeeld. Nu is het moment om de vrijblijvende samenwerking om te zetten in een structurele organisatie. Dit was niet mogelijk zonder de kinderziektes van afgelopen jaren te hebben overwonnen. Te komen tot een samenwerking tussen zorggroepen en de regionale monodisciplinaire netwerken die allen op een andere manier zijn georganiseerd, kost tijd. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: de ontwikkeling naar een multidisciplinaire regionale samenwerking.

Ook inhoudelijk is er het nodige bereikt zoals de nascholingscommissie, transmurale afspraken, vertrouwen bij ziekenhuizen en de zorgverzekeraar. Verder is er op de overkoepelende thema’s al veel voorbereid waar nu op doorgepakt kan worden.

Waar gaat het naar toe?

Een krachtige regio-organisatie waarin ook de monodisciplines zijn vertegenwoordigd. Om van daaruit gezamenlijke uitdagingen regionaal aan te pakken, gekeken vanuit de inhoud.

Het is vanuit het ziekenhuis en andere stakeholders veel sneller schakelen als er één regionaal aanspreekpunt is met mandaat. Nu gaat dat met individuele zorggroepen en huisartsen.

Daarvoor moeten heldere afspraken met elkaar worden gemaakt. Die ook worden getoetst of deze worden opgevolgd. En verder zorgen congruente afspraken tussen de verzekeraar en de eerstelijns zorgverleners voor helderheid. Dat geeft slagkracht, snel kunnen schakelen en bevoegd kunnen handelen. Met andere woorden: de regio-organisatie is er voor het faciliteren van de regionale randvoorwaarden en ontzorgt daarmee de zorgverlener.

Waar doen we het voor?

Uiteindelijk gaat het natuurlijk om betere zorg voor de patiënt door regionaal op dezelfde manier te werken, ook in de ketenzorg, en door met elkaar aan een bepaalde standaard te voldoen. Zodat de patiënt in de regio, ongeacht waar, hetzelfde mag verwachten, omdat het zorgaanbod gelijk is en de manier van communiceren in de eerste en tweede lijn is afgestemd.

De planning

De regio-organisatie is geslaagd als op de zes thema’s met elkaar gedragen beleid is gemaakt en dit ook gevolgd wordt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.