Ontwikkeling regio-organisatie: ‘Samen Doen’

De afgelopen maanden heeft de projectgroep ‘Samen Doen’ toegewerkt naar een eindproduct van onze inzet de afgelopen maanden over het vormen van één regio-organisatie voor Zuid-Holland Noord. Dit in opdracht van Knooppunt Ketenzorg – namens Alphen op één Lijn, Rijncoepel en Zorggroep Katwijk – en ROHWN. Op zes inhoudelijke thema’s zijn directies en andere vertegenwoordigers van de zorggroepen aan de slag gegaan: arbeidsmarkt, deskundigheidsbevordering en scholing, ICT, kwaliteit, transmurale afspraken en zorgvernieuwing. De adviesnotities die hieruit voortkwamen en waar alle partijen aan tafel zaten, zijn vastgesteld in het bestuurlijk overleg.

De projectgroep heeft eind juni een beslisnotitie opgesteld waarover besluitvorming moet plaatsvinden door de zorggroepen en hun Raden van Toezicht. Een samenvatting van deze beslisnotitie, inclusief een bondige weergave per thema, treft u in de Zorgapp ZHN. Een nadere uitwerking op het thema Kwaliteit volgt na de zomer, in afwachting van de landelijke multidisciplinaire indicatoren die door InEen worden opgesteld. In de ZorgApp ZHN vindt u ook verdere informatie over Samen Doen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.