Op weg naar betere ouderenzorg in de regio

Binnen de regio is behoefte om de onderlinge samenwerking tussen de eerste lijn, VVT en ziekenhuizen te verbeteren en gezamenlijk te sturen op de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen.

Het (vroegtijdig) opsporen van kwetsbare ouderen is daarbij als eerste van belang. Een goede methodiek hiervoor is noodzakelijk om meer grip op de patiëntenstroom van kwetsbare ouderen te krijgen. Vervolgens kan bijtijds, op de juiste plek, de juiste interventie ingezet worden om de kwaliteit van leven voor deze groep te verbeteren. Daarmee worden onnodige opnames en onnodig dure zorg voorkomen.

Een werkgroep binnen Transmuralis waar Knooppunt ketenzorg sturing aan geeft, heeft een eerste plan opgesteld. Dit is goedgekeurd door het bestuur van Transmuralis. Het gaat om het zo vroeg mogelijk opsporen van kwetsbare ouderen, onderzoeken welke interventies ingezet kunnen worden om onnodige opnames en onnodige dure zorg te voorkomen en welke samenwerkingsafspraken hiervoor gemaakt moeten worden. Op dit moment wordt het plan praktisch verder uitgewerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.