Scholing en registratie SMR eenvoudiger voor POH’s

Ook in onze regio willen we zoveel mogelijk rokers op verantwoorde wijze motiveren tot en begeleiden naar stoppen met roken. De meeste POH’s zijn dan ook geregistreerd in het Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken (SMR), waardoor ze gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders zijn. Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid hebben nu geregeld dat vanaf 2021 de verplichte nascholing regionaal georganiseerd wordt en dat POH’s zich maar eenmalig hoeven in te schrijven in het kwaliteitsregister.

Het Kwaliteitsregister SMR bestaat sinds 2011 en registratie hierin is verplicht gesteld door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor de vergoeding van intensieve begeleiding bij stoppen met roken (prestatiecode 12850). Het is ook noodzakelijk voor de patiënt voor de vergoeding van farmacologische ondersteuning. De registratie moet echter jaarlijks en kon alleen tegen betaling verlengd worden. “Dit kost veel administratieve rompslomp en energie”, aldus POH’er Mieke de Konink. Daarnaast was er onvoldoende aanbod van scholing om te blijven voldoen aan de eis tot herregistratie én biedt de aangeboden scholing onvoldoende aanvullende kennis.

Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid hebben daarom het volgende besproken en geregeld.

  • De deelnemer zorgt zelf voor de eenmalige registratie in het kwaliteitsregister.
  • Daarna wordt een keer per twee jaar regionale scholing gevolgd.
  • Na-scholing wordt regionaal georganiseerd door Knooppunt Ketenzorg in samenwerking met ©aliber . ©aliber maakt met de verschillende zorggroepen de afspraak dat zij gebruik maken van dit aanbod. Deze scholing is geaccrediteerd en wordt een of twee keer per jaar (afhankelijk van de belangstelling) georganiseerd.
  • De Kwaliteit van de zorgverlening is geborgd door het vaststellen van een voorwaardelijk minimum van 15 stoppen-met-roken interventies per twee jaar. De POH’er toont met behulp van een uitdraai van L-MIS aan dat hij/zij voldoet aan deze hoeveelheid.
  • De huisarts upload in VECOZO zowel de initiële registratie van de POH-S als een digitaal certificaat van de scholing.

Mieke de Konink is hier blij mee: “De nieuwe afspraken ontzorgen de POH’er. Nu houd ik meer energie over voor de dingen waar het echt om gaat, een goed gesprek met mijn patiënt!”

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.