Teleconsultatie pilot: uitbreiding was zinvol en krijgt vervolg

Tijdens de eindevaluatie van de pilot in november 2021 is Knooppunt Ketenzorg met Alrijne en Zorg en Zekerheid tot de conclusie gekomen dat het opschalen en uitbreiden van het teleconsultatie aanbod in de regio als zinvol wordt ervaren. Tevens hebben we een tarief voor huisartsen voor 2022 afgesproken.

bg-mask

Knooppunt Ketenzorg heeft intensief samengewerkt om te komen tot deze mooie ontwikkeling.

Huidig teleconsultatie aanbod

Tot nu toe was teleconsultatie via ZorgDomein mogelijk voor de specialismen:

  • dermatologie
  • cardiologie, interne geneeskunde, nefrologie en neurologie. Dit in pilotvorm op regionaal niveau
  • wondzorg. Ook in pilotvorm, maar op subregionaal niveau in Katwijk en later ook bij Rijncoepel.

Nieuwe situatie

Per 2022:

  • blijft teleconsultatie via ZorgDomein beschikbaar voor de specialismen dermatologie, cardiologie, interne geneeskunde, nefrologie en neurologie
  • wordt teleconsultatie wondzorg regionaal beschikbaar via ZorgDomein
  • valt GGZ, ofwel de consultaanvraag van Transparant Next, ook onder de vergoeding voor teleconsultatie. Consultaanvragen die via KSYOS of andere aanbieders lopen vallen niet onder het teleconsultatietarief
  • bespreken we met welke nieuwe specialismen we teleconsultatie uitbreiden. Beschouwende specialismen lijken zich hier het best voor te lenen. Heb je als huisarts input over welke zorgvragen interessant zouden zijn voor teleconsultatie, dan horen we dat graag via info@knooppuntketenzorg.nl. Dan kunnen we dit naast het geïnteresseerde lijstje van Alrijne leggen om goed te kunnen pioriteren.
  • ook spreken we, nu de pilotfase voorbij is, af welke passende vorm van monitoring we blijven doen ten behoeve van kwaliteit en doelmatigheid.

Op de ZorgApp ZHN zijn de actuele afspraken voor teleconsultatie op ieder gewenst moment te raadplegen.

Financiële bestendigheid

In de eindevaluatie is de (maatschappelijke) businesscase voor de nieuw toegevoegde specialismen positief bevonden. De businesscase voor de al bestaande teledermatologie is ook onderzocht en niet positief bevonden. We gingen daarom in gesprek over de mogelijkheden hoe we teleconsultatie in zijn totaliteit duurzaam en financieel toekomstbestendig kunnen inrichten.

Dit resulteerde in een tariefsverandering voor de twee bestaande teleconsultatie verrichtingen. Voor het jaar 2022 is afgesproken:

  • €30,- vergoeding voor een huisarts voor een teleconsult dermatologie
  • €40,- vergoeding voor een huisarts voor een teleconsult van de overige specialismen, zoals beschreven in het kopje nieuwe situatie' hierboven.

Patiënten sneller advies en minder vaak naar ziekenhuis

Het totaal aantal teleconsulten van de nieuw toegevoegde specialismen ligt in 2021 ongeveer op 4000. En het totaal aantal teleconsulten dermatologie ligt op ongeveer 3500. Indien teleconsultatie niet bestond had de huisarts 56% van de patiënten die nu teleconsultatie kreeg uiteindelijk verwezen; direct of na het bellen van de specialist.

Het bestaan van teleconsultatie heeft voor patiënten meerwaarde. In een heel aantal gevallen scheelt het de patiënt een onnodig bezoek aan het ziekenhuis. De wachttijd tot zij een adequaat advies ontvangen (1-2 werkdagen) is vaak korter dan zonder teleconsultatie. En het eigen risico van de patiënt wordt niet aangesproken.

Huisartsen tevreden over mogelijkheden teleconsultatie

Ruim 93% van de praktijken in de regio maakt gebruik van teleconsulatie. Huisartsen geven aan dat teleconsultatie een eenvoudig proces betreft, waarna snel inhoudelijk overleg met specialist volgt. Een groot voordeel ten opzichte van bellen is dat het advies van de specialist wordt opgenomen in het HIS. Een aandachtspunt is dat specialisten de mogelijkheid van teleconsultatie nog vaker kunnen benoemen, bijvoorbeeld in een poli bericht aan de huisarts na een fysiek consult; ‘teleconsult was ook mogelijk geweest’.

Specialisten Alrijne blij met de concrete en goed onderbouwde vraagstelling

Specialisten waarderen het feit dat zij met teleconsultatie huisartsen kunnen adviseren op basis van een concrete en onderbouwde, vraagstelling. Ze vinden het ook prettig dat ze een schriftelijk verslag hebben van het gegeven advies in tegenstelling tot een telefonisch advies. En dat zij hun tijd en inzet vergoed kunnen krijgen.

De borging is ook goed geregeld; intern bij Alrijne is de beantwoording dagelijks belegd bij de dienstdoende specialist waardoor de beantwoordingstermijn niet wordt overschreden. Daarnaast zijn optimalisaties in het teleconsultatie verwijsformulier doorgevoerd in afstemming met Knooppunt Ketenzorg. Er wordt regelmatig gecommuniceerd om teleconsultatie onder de aandacht te houden bij huisartsen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.