Teleconsultatie vervolg

Zoals in de vorige nieuwsbrief te lezen was, is in maart 2019 is een verkenning gestart omtrent teleconsultatie in de breedte. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor opschaling van mogelijkheden teleconsultatie. Dit vanuit het adagium de Juiste Zorg Op De Juiste Plek. De verkenning met een steekproef onder circa 10 huisartsen is inmiddels afgerond. Hier alvast enkele resultaten.

In de steekproef is onder andere rekening gehouden met regionale spreiding en daadwerkelijk gebruik. Gevraagd is naar de huidige ervaringen met teleconsultatie bij Alrijne Zorggroep, de behoeften aan doorontwikkeling en nieuwe specialismen, en de mate van financiering. 

Iedereen is positief over huidige gebruik en enthousiast over de snelle en directe reactie, de eenvoud in gebruik en het leereffect. Er zijn geen echte knelpunten naar voren gekomen. 

Huidig gebruik

Het huidige gebruik van teleconsultatie is vooral via Zorgdomein en daarnaast wisselend met MUSE/KSYOS. Het wordt gebruikt voor de specialismen: dermatologie en cardiologie (ECG), deels bekendheid interne geneeskunde en een enkeling voor GGZ-vragenlijst. De duur van het gebruik is sterk variërend en ligt tussen de 3 - 20 jaar. 

Behoeften

De behoeften variëren. Iedereen heeft behoefte aan mee-beoordelen van spirometrie door longarts. Het mee-beoordelen ECG door cardioloog wordt al vaak toegepast, daar heeft vrijwel iedereen behoefte aan. Daarnaast is in meer of mindere mate interesse in interne geneeskunde/ telenefrologie en diabetes, oogheelkunde (fundus), wondzorg, astma/COPD (ook POH), geriatrie, oncologie. Ook is er behoefte aan evaluatie met specialisten (in bulk) over aandachtspunten/kritiek is de wens geuit tot beeldbellen.

Drempels/ belemmeringen

Als belemmeringen kwamen naar voren dat niet iedereen ‘ICT-minded’ is, dat het uploaden en opslaan extra handelingen en dus tijd vragen en dat het soms lastig in te schatten is of het via teleconsultatie kan. 
 

Bevorderende factoren

Om teleconsultatie te bevorderen is het nodig dat zelf wordt ervaren wat het oplevert en wat het gebruiksgemak is. Ook een meer passende vergoeding (niet teledermatologie) voor de huisarts helpt, net als nascholing voor huisartsen en aansluiting van nieuwe praktijken door goede (scan)apparatuur.

Vergoeding

Er is bij teledermatologie een passende vergoeding voor huisartsen. Het merendeel is voorstander van een meer passende aparte vergoeding voor overige teleconsultatie bij opschaling, zoals extra handelingen en extra tijd (niet spreekuur). Een enkeling noemde ook het ‘nivelleren’ van vergoedingen (gelijkmatig tarief)

Vervolg

Aan de hand van deze resultaten wordt een projectplan ontwikkeld. De insteek is teleconsultatie in zetten als werkwijze die zowel huisartsen als medisch specialisten ondersteunt en waar patiënten profijt van hebben. Dat vraagt afspraken over welke aandoeningen, werkwijze, systemen, randvoorwaarden en vergoeding.
 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.