Transmurale afspraken osteoporose

Al enige tijd is Knooppunt Ketenzorg bezig om te komen tot transmurale werkafspraken osteoporose omdat de huidige zorg voor fractuur preventie onvoldoende is. Hiervoor heeft Reos diverse varianten voor een ketenproces osteoporose screening uiteengezet en daarin Knooppunt Ketenzorg een keuze geboden.

Het ketenproces dat door Knooppunt Ketenzorg is gekozen, sluit het beste aan bij de verantwoordelijkheden van de eerstelijn zoals beschreven in de NHG-Standaard fractuurpreventie en de CBO-richtlijn. Deze stelt dat de huisarts proactief moet handelen bij een acute botfractuur en leeftijd ouder dan 50, dus de dexa-meting door de huisarts moet worden aangevraagd.

In overleg met de Alrijne Zorggroep is dit voorjaar gekozen voor een ICT-oplossing om tot goede preventieve zorg (geïndiceerde preventie) te komen na acute botbreuk bij een patiënt ouder dan 50 jaar. In de praktijk betekent dit een toevoeging van extra regels aan de ontslagbrief na een fractuur aan de huisarts. We gaan de huisartsen hier nog over voorlichten. Met het Alrijne werkt Knooppunt Ketenzorg dit uit zodat aan de randvoorwaarden voor uitvoering voldaan is. Uiteindelijk willen we samen komen tot een goede werkstructuur tussen de eerste- en tweedelijn over de screening en begeleiding van patiënten met osteoporose waarbij kwaliteitseisen geborgd blijven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.