Uit de programmacommissie

De programmacommissie sprak recentelijk over de invulling van het behandelwensengesprek. Zoals de ontwikkeling van e-learning en de declaraties.

Knooppunt Ketenzorg, Sleutelnet en Stichting ©aliber slaan de handen ineen om een e-learning te ontwikkelen over het behandelwensengesprek. Voorheen werd deze scholing live gegeven, de wens is nu om deze te digitaliseren. Dit heeft als voordeel dat een cursist de e-learning op ieder gewenst moment kan volgen.

Het streven is dat vanaf het derde kwartaal van 2020 huisartsen het behandelwensengesprek (á 90 minuten) kunnen declareren als zij de scholing succesvol behaald hebben en dit kunnen aantonen met een certificaat. Zie ook het artikel over het behandelwensengesprek. De scholing zal uit een algemeen deel bestaan, maar ook een zorggroepspecifieke component hebben die aansluit bij bijvoorbeeld lokale registratie- en werk afspraken.

Alrijne ziekenhuis ondersteunt (ook financieel) de ontwikkeling van de e-learning en daarmee pro-actieve ouderenzorg, omdat deze bijdraagt aan het voorkómen van ongewenste zorg bij kwetsbare ouderen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.