Uit de werkgroep Astma/COPD

De werkgroep Astma/COPD is op zoek naar versterking van een huisarts. Daarnaast wordt gekeken naar de stand van zaken van de implementatie van het formularium, is er aandacht voor Covid-nazorg en voor medicatie-uitwisseling tussen de eerste- en de tweede lijn.

Huisarts gezocht

Deze werkgroep heeft behoefte aan versterking van een huisarts. Dus is astma/COPD voor jou een interessant onderwerp en wil je je hier verder in verdiepen, denk dan eens aan deelname aan deze werkgroep binnen Knooppunt Ketenzorg. Reacties en vragen over beide vacatures via Daphne van Leeuwen.

Ketenzorgprogramma

Dit najaar komt er een inhoudelijke aanpassing van het ketenzorgprogramma astma. De aanleiding is de nieuwe Gina-standaard en een nieuwe NHG-richtlijn. De aanpassing zit met name in de diagnostiek en de medicatiestappen.

Voortgang formularium

In september maakt de werkgroep een inventarisatie van de stand van zaken van de implementatie van het formularium voor astma en COPD. Zoals: is het formularium besproken in het FTO? Is het gelukt om Imis-trainingen te organiseren? Welke afspraken zijn gemaakt tussen de huisarts en apotheker? De inventarisatie loopt via de apothekers.

Overleg eerste- en tweede lijn

Vanuit het overleg tussen de eerste en tweede lijn komen de volgende punten naar voren.

  • Covid nazorg; de tweede en eerste lijn leveren nazorg aan patiënten die een Covid-infectie hebben doorstaan. Voor de Covidzorg vanuit de eerste lijn is een ketenzorgprogramma ontwikkeld. De tweede lijn heeft een Covid-poli opgezet voor diagnostiek en nazorg aan patiënten die in het ziekenhuis of op de IC hebben gelegen. Ook complexe ex-Covid patiënten uit de eerste lijn kan verwezen worden voor nadere diagnostiek en behandeladvies.
  • Medicatie-uitwisseling tussen eerste en tweede lijn in het kader van opname en ontslag heeft extra aandacht. Hoe is de koppeling beter te organiseren zodat actuele overzichten snel inzichtelijk zijn?
  • Behandeling van patiënten met ernstig astma met biologicals wordt sinds vorig najaar uitgevoerd door de longartsen van het Alrijne.
  • Voor de longartsen is het handig om bij een verwijzing de spirometriën van de voorgaande jaren te krijgen. Dit om zicht te krijgen op het verloop van de aandoening. We onderzoeken hoe dat makkelijker via zorgdomein mogelijk is. Tot die tijd is op papier afdrukken en meegeven aan de patiënt een goede mogelijkheid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.