Uit de werkgroep Diabetes

Op het gebied van diabetes spelen er meerdere ontwikkelingen: er wordt een huisarts gevraagd voor de werkgroep en er worden verkenningen gedaan naar diabetesmedicatie na ontslag uit het ziekenhuis en verwijzingen naar de tweede lijn.

Huisarts gezocht

Voor de werkgroep diabetes zijn we op zoek naar een huisarts. Je maakt naast de kaderhuisarts diabetes deel uit van de werkgroep. Je taak is om in afspraak met de werkgroep expertise en visie in te brengen, zicht geven op wat vanuit de huisartsen belangrijk is, zaken uit te zoeken en uit te werken en contacten te leggen in de regio.

We zijn op zoek naar een huisarts die affiniteit heeft met het onderwerp en zich mogelijk hierin verdiept heeft. De werkgroep komt drie keer per jaar bij elkaar. De verwachtte (betaalde) tijdsinvestering is 15 uur op jaarbasis. Heb je interesse, neem dan contact op Daphne van Leeuwen.

GLP-1 antagonisten en DPP-4 remmers

De werkgroep is bezig met een memo over het voorschrijven van GLP-1 antagonisten en DPP-4 remmers. In deze memo komen extra handvaten voor de eerste lijn over wanneer en hoe deze medicatie in te zetten. De memo komt in de ZorgApp ZHN te staan. 

Overleg de tweede lijn

Vanuit het overleg met de tweede lijn hebben de volgende punten de aandacht van de werkgroep.

  • Verandering in diabetesmedicatie na ontslag uit het ziekenhuis als een internist niet de hoofdbehandelaar is. We verkennen de mogelijkheid om de informatie van de internist op te nemen in de ontslagbrief.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om bij een verwijzing naar de tweede lijn, na het eerste consult al een korte terugkoppeling aan de eerste lijn te geven. Hiervoor is het belangrijk dat alle medicatie in LSP staat en alle gegevens goed in de verwijzing zijn ingevuld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.