Uit de werkgroep Hart- en Vaatziekten

Op het gebied van hart- en vaatziekten spelen er meerdere ontwikkelingen, zoals de pilot atriumfibrilleren, teleconsultatie cardiologie en is de declaratiewijze hartfalen aangepast.

Tussenmeting uit atriumfibrilleren pilot

Vorig jaar zijn veel praktijken aan de slag gegaan met structurele atriumfibrilleren (AF) zorg. Omdat we bij willen houden hoe dit verloopt, voeren we enkele metingen uit.

Uit een tussenmeting, een jaar na de start van het project, blijkt het volgende:

 • Huisartsen zijn daadwerkelijk gestart met het systematisch uitvoeren van de afgesproken atriumfibrillerenzorg in hun AF-populatie.
 • Huisartsenpraktijken brachten hun registratie rondom AF-patiënten beter op orde
 • De gewenste substitutie van patiënten met AF-zorg vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn komt op gang.

Begin volgend jaar volgt een complete evaluatie, die we gezien deze tussenmeting met veel vertrouwen tegemoetzien. Tegen die tijd ontvangen de huisartspraktijken ook weer een uitnodiging voor een basis- en een herhaalcursus AF. Dit geldt overigens ook voor hartfalen.

Teleconsultatie cardiologie

Er zijn drie teleconsultatieproducten voor cardiologie mogelijk via ZorgDomein

 • Telecardiologie vraag beoordeling ECG;
 • Algemeen teleconsult Cardiologie, voor:
  • Onzekerheid over de diagnose / behandeling van niet-acute thoracale klachten,
  • Onzekerheid over de diagnose / behandeling van ritmestoornissen,
  • Follow-up van geleidingsstoornissen,
  • Behoefte aan advies over rate-control AF,
  • Behoefte aan advies over therapie bij hartfalen.
 • Teleconsultatie interne geneeskunde/nefrologie:
  • Afwijkingen labwaarden met betrekking tot nieren.

Lees meer via deze link.

Declaratiewijze hartfalen aangepast

Per  1 oktober 2020 wordt het eenvoudiger om bij de zorgverzekeraars te declareren voor de controles van patiënten met chronisch hartfalen.

De declaratiewijze voor de controles van patiënten met chronisch hartfalen (HF) door middel van een module bij het inschrijftarief stuitte bij enkele HIS-sen op technische problemen. Knooppunt Ketenzorg en Zorg en Zekerheid kwamen daarom onlangs met elkaar overeen deze module om te zetten naar een verrichtingentarief, zoals bijvoorbeeld ook bij de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren het geval is

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.