Veranderingen in het inkoopbeleid 2021

In 2021 zijn twee belangrijke wijzingen in het inkoopbeleid eerste lijn van kracht. Zilveren Kruis hanteert per 1 januari 2021 een nieuw inkoopbeleid voor hulpmiddelenzorg. Dit heeft gevolgen voor de apothekers. Daarnaast is er een wijziging in de aanspraken COPD voor fysiotherapie.

1. Belangrijke verandering in financiering fysiotherapie van 2021

Per 1 januari is een wijziging van de aanspraken COPD doorgevoerd. Met deze wijziging kunnen patiënten in categorie B met een hoge ziektelast in aanmerking komen voor een groter aantal behandelingen: 70 in het eerste jaar van behandeling en 50 in de jaren daarna. Hoe zit het precies?

Stroomschema
Sinds 1 januari 2019 zijn de aanspraken onderverdeeld in vier categorieën: ziektelast A, B, C en D. Deze patiënten hoefden per 1 januari 2019 de eerste 20 behandelingen niet meer zelf te betalen.

In de praktijk waren er met name problemen met de categorie B. Dat zijn patiënten met weinig symptomen: 0-1 longaanval zonder ziekenhuisopname in het voorgaande jaar. In de praktijk bleek dat er bij deze categorie patiënten desondanks toch sprake kon zijn van een hoge ziektelast.
Daarom is per 1 januari 2021 categorie B gesplitst in B1 en B2. In dit stroomschema zie je welke criteria en meetwaarden hiervoor gelden.

2. Vergoedingen apotheek

Zilveren Kruis hanteert per 1 januari 2021 een nieuw inkoopbeleid voor hulpmiddelenzorg (diabetes, incontinentie, afvoerende katheters, stoma, verband en voedingspreparaten). Dit nieuwe inkoopbeleid wordt door de eerstelijn als onpraktisch ervaren. Aangezien aanvragen niet helemaal meer vergoed worden wanneer deze rechtstreeks via de apotheken verlopen. Dit besluit raakt de meest kwetsbare groepen van mensen met een chronische aandoening.

In dit bericht informeren we jullie over:

  • wat de verandering inhoudt
  • wat dit betekent voor wijksamenwerkingsverbanden

Mocht je een goede oplossing/idee hebben voor deze situatie dan horen we dat graag.  

Wat houdt de verandering in?
In 2020 konden verzekerden met een naturapolis deze hulpmiddelen bij hun eigen apotheek afnemen als deze apotheek een hulpmiddelenovereenkomst met Zilveren Kruis heeft afgesloten. 

Vanaf 1 januari 2021 kunnen deze hulpmiddelen alleen nog worden afgenomen bij bepaalde (landelijk opererende) medische speciaalzaken. De bestelling kan alleen telefonisch, online of via een app gedaan worden. De hulpmiddelen kunnen ook nog steeds worden gekocht bij de eigen apotheek, maar dan wordt door Zilveren Kruis een korting op de vergoeding toegepast. Verzekerden betalen dan de kosten zelf en krijgen later een deel van de kosten vergoed. Zilveren Kruis voert deze wijziging onder meer door om op de kosten te besparen. Het gaat daarbij volgens haar om een bezuiniging van ruim 26 miljoen euro op jaarbasis.

Wat betekent dit voor de zorg in onze regio?
Het is van belang dat je (medewerkers huisartsenpraktijken) vraagt via je WSV of jouw plaatselijke apotheker de zorg voor hulpmiddelen (alsnog) uit handen kan nemen van de huisarts.

Verzekerden van Zilveren Kruis die hulpmiddelen nodig hebben bestellen deze via een landelijke leverancier.

Via zorgzoeker (https://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/) kan de huisarts en patiënt uitzoeken welke leverancier gebruikt kan worden en waar het recept heen gestuurd dient te worden.
Sommige landelijke leveranciers maken gebruik van een spoeddienst, dit houdt in dat de verzekerde het hulpmiddel binnen 6 uur in huis heeft.

In de regio gaan de apotheken hier verschillend mee om: in een groot deel van de regio ontzorgt de apotheek de patiënt en de huisarts door het recept van de huisarts in te sturen naar een landelijke leverancier. Deze leverancier levert dan ofwel direct aan huis, ofwel wordt het via de apotheek thuisbezorgd. 

In sommige gevallen is de huisarts degene die uit zal moeten zoeken waar het recept heen moet.

Voorbeelden van gevolg voor kwetsbare groepen; spoedkatheter en wondzorg
Het nieuwe inkoopbeleid heeft gevolg voor kwetsbare groepen. Hieronder staan enkele voorbeelden.

De volgende informatie komt o.a. uit de Q&A van Zilveren kruis

  • Zilveren Kruis ontvangt signalen van zorgverleners dat 6 uren in geval van spoed nog te lang is. Daar herkent Knooppunt Ketenzorg zich in.Het voorbeeld dat daarbij vervolgens vaak wordt benoemd is de situatie waarbij met spoed een verzekerde gekatheteriseerd moet worden. Het met spoed plaatsen van een katheter zien zij echter niet als hulpmiddelenzorg, maar valt onder huisartsenzorg. Het incidenteel plaatsen van een katheter in spoed situaties valt volgens hen onder de (spoed) werkzaamheden en inventaris van de huisarts. In de beleidsregel van de NZa is een aparte vergoeding voor de materiaalkosten voor de katheter opgenomen. Hierdoor kunnen de huisartsen de materiaalkosten declareren bovenop het consult/visite onder prestatiecode 12906. 70% van de kaheters wordt al door de thuiszorg gezet. Bovenstaande wordt door Knooppunt Ketenzorg daarom ook niet als heel praktisch ervaren.
  • De wondverbandmiddelen die gebruikt worden in de huisartsenpraktijk (consult) vallen onder de inventaris van de praktijk en kunnen niet afzonderlijk bij Zilveren Kruis gedeclareerd worden.
  • Is er sprake is van onvoorzien/niet- planbare wondverzorging >14 dagen? Dan betreft dit spoedzorg en worden wondverbandmiddelen binnen 6 uur door de medisch speciaalzaak afgeleverd op het verblijfadres van de verzekerde.

Oplossing of goed idee?
Heb je een oplossing of een goed idee voor wat betreft dit beleid dan horen we dat graag.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.