Verbetering bereikbaarheid en samenwerking

Knooppunt Ketenzorg is met GGZ Rivierduinen in gesprek over de bereikbaarheid van de Rivierduinen poli en crisisdienst en de samenwerking met de huisartsen. Dit naar aanleiding van ontvangen signalen vanuit de huisartsen in de regio.

bg-mask

Na ontvangst van de signalen heeft het Knooppunt om input gevraagd bij de huisartsen over de samenwerking met Rivierduinen.

  • Welke knelpunten worden ervaren?
  • Welke wensen voor verbetering zijn er?

In hoofdlijnen kwamen de volgende punten naar voren:

  • Er is behoefte aan betere communicatie tussen Rivierduinen en de huisartsen.
  • Er is meer uitleg over Rivierduinen nodig; wat is het aanbod, waar moet je zijn? Wie zijn de medewerkers van Rivierduinen?
  • De telefonische bereikbaarheid kan beter, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een verwijsnummer voor verwijzers. Het algemene nummer is vaak onbereikbaar. 
  • Er is behoefte aan snel overleg met een psychiater of deskundige collega zonder vaak doorverbonden te worden.  
  • Er is behoefte aan bij en nascholing of consultatiemogelijkheden.
  • Er zou een mogelijkheid moeten zijn voor een warme overdracht bij het uitschrijven van een patiënt in plaats van de huisarts voor een voldongen feit plaatsen bij uitschrijven.

In een structureel gepland overleg werken we deze verbeter ideeën stapsgewijs uit.

De eerste verbetering: Er is al een telefonische verwijzers lijn van Rivierduinen, die was alleen nog niet bekend bij de huisartsen en was ook nog niet makkelijk vindbaar op de website.

Op de site van Rivierduinen is het nummer snel vindbaar via de link: https://rivierduinen.nl/ik-wil-iemand-verwijzen/

Dit nummer wordt dagelijks bemand door o.a. GZ psychologen die vragen kunnen beantwoorden en kunnen opschalen met hun achterwacht. Dit nummer kan gebeld worden voor alle GGZ vragen betreffende patiënten die huisartsen hebben.

Huisartsen kunnen Rvierduinen 24/7 bereiken op 088-2244333

Binnen kantoortijden hoort u een keuzenmenu:

Kies 1 voor spoedbeoordeling van of over bekende cliënt bij GGZ Rivierduinen. Het gesprek komt binnen bij ons klantcontactcentrum met prioriteit.

Kies 2 voor spoedbeoordeling van of over niet-bekende cliënt bij GGZ Rivierduinen.

           Cliënt 18 jaar en ouder – blijft u aan de lijn. U wordt doorgeschakeld naar onze PEH (Psychiatrische Eerste Hulp)

           Cliënt jonger dan 18 jaar – kies 1. Het gesprek komt binnen bij ons klantcontactcentrum met prioriteit. 

Kies 3 voor overige vragen. Het gesprek komt binnen bij ons klantcontactcentrum zonder prioriteit.

 

Buiten kantoortijden - U wordt direct doorgeschakeld naar onze PEH (Psychiatrische Eerste Hulp)

In de vervolg overleggen met GGZ Rivierduinen worden onderwerpen als warme overdracht, mogelijkheden voor rechtstreeks contact met behandelaren en werking van de crisisdienst verder uitgewerkt.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.