Verkenning teleconsultatie

In maart 2019 is een verkenning gestart omtrent teleconsultatie in de breedte. Het doel is om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak voor opschaling van mogelijkheden teleconsultatie. Dit vanuit het adagium de juiste zorg op de juiste plek - dat in het najaar kan starten. Op verzoek van Knooppunt Ketenzorg gestart met een steekproef onder circa 10 huisartsen. Hierin is gevraagd naar de huidige ervaringen met teleconsultatie bij Alrijne Zorggroep, de behoeften aan doorontwikkeling en nieuwe specialismen, en de mate van financiering.

Eerder is vanuit Knooppunt al de wens aangegeven teleconsultatie bij astma/COPD te gaan realiseren. Deze wens is meegenomen in de steekproef onder de huisartsen. Tot slot zijn ook belemmerende en stimulerende factoren in beeld gebracht.

In juli wordt door de projectleider van het Alrijne, meerdere specialisten en Ferdinand Oppenhuizen (namens Knooppunt Ketenzorg) gesproken over de ervaringen van huisartsen en specialisten met teleconsultatie. In september zal dit gesprek vervolgd worden.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.