Versnellingsgelden ICT huisartsenzorg toegekend!

De overlegtafel ICT heeft in opdracht van de zorggroepen en stuurgroep Rijn en Duin een subsidie digitale versnelling huisartsenzorg voor regio ZHN gedaan. Deze aanvraag is goedgekeurd.

bg-mask

Achtergrond
In het ‘Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022’ is landelijk €50 miljoen aan aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld om regio’s te helpen de volgende stap in digitalisering te zetten. Per zorgverzekeraar is eenmalig een deel van dit geld beschikbaar voor de huisartsenzorg. In regio ZHN betreft dat ruim €1,4 mln.
 
De aanvraag mocht gaan over:
•    Versnellen en versterken van de regionale (kennis) infrastructuur;
•    Versnellen en versterken van regionale (zorginhoudelijke) projecten;
•    Datamanagement (informatiepositie).

Zie handreiking voor meer informatie.
 
In de aanvraag moest je werken vanuit een regiovisie. Die hebben we gemaakt en eerder al gepresenteerd. Zie afbeelding publieksversie.  
 
9 samenhangende onderwerpen waarmee we aan de slag gaan
Om een beeld te geven over wat we gaan doen, staan hieronder de onderwerpen samengevat waarop subsidie is toegekend.
 
1.    Vergroten digi-bewustzijn huisartsen ZHN en betrokken eerstelijnspartners in ZHN.
Hierbij moet je denken aan scholing en voorlichting.
 
2.    2x vergoeden opleiding van een CMIO, dit moet een huisarts zijn, op advies van Zorg en Zekerheid.
CMIO staat voor Chief Medical Information Officer. Ofwel een huisarts die veel van ICT weet en betrokken is in meerdere projecten. In onze regio is nog geen CMIO aangesteld. Wel hebben we huisartsen die al zo functioneren. In de aanvraag is geld opgenomen om twee huisartsen 1) waar nodig te versterken met extra opleiding en 2) te laten aansluiten op het landelijke CMIO-netwerk.
 
3.    Uitwerken van een regionaal plan voor digitalisering.
De regionale ICT-overlegtafel raadpleegde via interviews de achterban, voerde gesprekken met besturen en nam landelijke literatuur over de visie en toekomst van digitalisering tot zich. Daarnaast leverden de deelnemers van de ICT-overlegtafel input op basis van hun expertise. Daaruit schreven we een regionale visie op ICT in de eerstelijn. Deze is onder andere besproken op de kwaliteitsavonden en verder uitgewerkt in de aanvraag voor versnellingsgelden. De ICT-overlegtafel schrijft een advies aan de regio-organisatie en WSV’s voor de inrichting van de samenwerking op ICT in de regio.
 
4.    Huisartsenpraktijken HIS-toekomstbestending maken voor communicatie met andere systemen.
De ICT-overlegtafel wil informatie verstrekken over ICT-ontwikkelingen in de regio. Zoals betere communicatie in de wijk en met het ziekenhuis. Wat deze ontwikkelingen vragen van de HIS-sen. Wat de gevolgen zijn van een niet toereikend HIS. De regionale ICT overlegtafel adviseert Medicom als preferent HIS. Wegens de meerwaarde van medicatieveiligheid en inzage van de labwaarden. 75% in de regio werkt met dit systeem. In de versnellingsgelden is geld gereserveerd voor praktijken om over te stappen naar een preferent HIS. Bij huisartsenpraktijken ligt de keuzebevoegdheid welk HIS zij (blijven) gebruiken.
 
5.    Pilot actueel medicatieoverzicht ZNO van HINQ bij huisartsen in de Stevenshof en Katwijk - bestemmingsreserve.
Patiënten en hun huisartsen beschikken niet over een actueel medicatieoverzicht, doordat er verschillende systemen naast elkaar bestaan die onvoldoende communiceren (HIS, AIS, ZIS). Patiënten ondervinden schade van de medicatiefouten die daardoor gemaakt worden. Dit kost ook geld. Het doel is om een actueel medicatieoverzicht te creëren dat XIS onafhankelijk meereist met de patiënt. Om fouten te voorkomen. Dit project zit in de bestemmingsreserve, omdat we Zorg en Zekerheid goed willen betrekken, alvorens er gestart wordt.
 
6.    Uitrol gebruik ZNO door zorgprofessional en PGO door patiënt - bestemmingsreserve.
Het PGO is een Persoonlijke GezondheidsOmgeving van een patiënt. De patiënt kan daar in de toekomst 1) gegevens inzien van verschillende organisaties 2) zelf gegevens aan toevoegen 3) professionals toestemming geven om gegevens van elkaar in te zien. Het ZNO is een Zorg Netwerk Omgeving, daarin kan een zorgprofessional gegevens inzien van een patiënt afkomstig uit meerdere organisaties (bijv. ziekenhuis). Pilotlocaties waren bezig met de snelweg tussen PGO, patiëntenportaal en ZNO. Dit is technisch gereed voor stapsgewijze implementatie op enkele locaties. Het project zit in de bestemmingsreserve omdat het goed invoeren van het patiëntenportaal voorrang had. Ook volgen nieuwe technologische mogelijkheden elkaar snel op. Dus we blijven goed met ICT-partners en verzekeraar in gesprek om de komende tijd de juiste stappen te kunnen zetten op dit gebied.
 
7.    Pilot(s) praktijk van de toekomst.
In de regio ZHN is de werkdruk in huisartsenpraktijken gestegen. Dit komt door o.a. een combinatie van krapte op de arbeidsmarkt en meer zorg die bij huisartsen terecht komt wegens afstoten van werkzaamheden door ziekenhuizen. Er is daarom behoefte om op pilotniveau te kunnen experimenteren met nieuwe vormen van zorg in de dagpraktijken en bij de HAP. Zo valt te denken aan online GPO. Of aan een pilot met spreekuur.nl bij een of enkele dagpraktijken en de HAP. Dit laatste betreft een vorm van het voeren van online consulten, waarbij vooraf triage plaatsvindt op een thuisarts achtige wijze (is het nodig om naar de dokter te gaan of niet), en waarbij de patiënt vooraf al een vragenlijst over de klacht en zijn aanvullende gegevens kan invullen.
 
8.    Optimale communicatie met ANW-zorg
De onlinecommunicatie met de HAP is nog suboptimaal. Dit geldt voor communicatie tussen HAP en organisaties als huisartsenpraktijken, SEH/specialist, VVT’s, radiologie en GZZ. Tussen HAP en specialist vond een succesvol project plaats. Maar op de andere onderdelen nog niet. De HAP mag daarom gebruik maken van een budget uit de versnellingsgelden om de volgende stap te realiseren onder begeleiding van Sleutelnet.
 
9.    Deelname huisartsenzorg aan opzet regionale data infrastructuur ZHN - bestemmingsreserve.
Huisartsen werken veel samen met de tweede lijn en het sociaal domein. Het meten van de effecten van de handelingen gebeurt door alleen in de eigen databron te kijken (b.v. HIS, Medicom Smart, ZorgDomein, VIP) of door provisorisch in afzonderlijke databronnen informatie te verzamelen (DBC-data, CBS-data, GGD-data). Er is geld opgenomen om een data infrastructuur op te zetten waar data uit verschillende domeinen samenkomt. Dit kan helpen bij integrale zorg en een proactieve klinische zorgaanpak. Dit vult het GZGR-programma aan. Verschil is dat er over de domeinen heen wordt gewerkt, volgens de privacywet moet je dan met anonieme data werken. Dit project zit in de bestemmingsreserve, omdat ook hier ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, en we met alle partners goed de volgende stappen willen bespreken.
 
Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande, stuur ons dan een bericht info@knooppuntketenzorg.nl.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.