Vijf vragen aan: de fysiotherapeut

In elke nieuwsbrief stellen we dezelfde vragen aan iemand uit steeds een andere eerstelijns beroepsgroep. Wat speelt daar nu, wat zijn de uitdagingen? Krijg inzicht in wat er in de partners omgaat. Deze keer aan het woord: Katja van der Klaauw, Master Manueeltherapeut bij Praktijk Frisolaan in Voorschoten.

bg-mask

1. Wat maakt jouw werk zo mooi voor jou?

Ik beschrijf mijn werk vanuit de visie van een manueeltherapeut. Dit is een verbijzonderde fysiotherapeut. Bijzonder aan mijn vak is dat een gevonden bewegingsstoring van een gewricht bij een patiënt, na een gezamenlijke aanpak: de patiënt middels oefeningen thuis en ik met rustige driedimensionale manueeltherapeutische technieken, weer beter gaat bewegen. Je ziet dat de patiënt makkelijker gaat bewegen in de dagelijkse activiteiten of in zijn sport. De patiënt ervaart vaak minder pijn en voelt zich prettiger. Dit proces vind ik mooi, vooral als het veel brengt voor de patiënt. 

2. Waar zit momenteel de grootste uitdaging van de dagelijkse praktijk

Mijn grootste uitdaging in de dagelijkse praktijk zit in mijn specialisatie. Tijdens mijn Master ben ik afgestudeerd in nekklachten, hoofdpijn en duizeligheid. Uitzoeken waar de hoofdpijn vandaan komt of welke duizeligheidsklachten er aanwezig zijn, is mooi om te analyseren. Vooral op het gebied van duizeligheidsklachten is er nog veel te winnen. Training van oogbewegingen, oog-nekcoördinatie en blikstabiliteit zijn nog niet voor ieder bekend terrein. Dit geldt ook voor duizeligheidsklachten zoals BPPD, in de behandeling wordt dan gebruik gemaakt van de Epley of Lempert manoeuvre, afhankelijk van waar het probleem in het evenwichtsorgaan zit.

3. Wat is de belangrijkste ontwikkeling in jouw branche?
De belangrijkste ontwikkeling in de Fysiotherapie is op dit moment wel de specialisaties in ons vak. Vroeger deed je als fysiotherapeut alles. Dit kan al lang niet meer. De behandelingen zijn zo specifiek geworden voor de klacht, het klachtenspectrum is zo breed geworden, waardoor je alle theorie en behandelinterventies niet meer kunt bijhouden. Ook de zorgverzekeringen vragen extra certificaten voor specialisaties zodat je niet alle toestemming meer hebt om alle indicaties voor fysiotherapie te behandelen.
Een ander hot item is E-Health. Dit komt langzaam op gang, al is de juiste weg nog niet echt gevonden, de ontwikkelingen gaan door. Denk daarbij aan een behandeling via een beveiligde Skype-verbinding of een speciale app voor de patiënt waar zijn eigen oefeningen in staan. De uitvoering van de oefeningen is op deze manier beter zichtbaar thuis. 
 

4. Wat is voor jou het belang van (keten) samenwerking?
De ketensamenwerking heeft mij veel gebracht. Ik heb een veel beter inzicht gekregen in werkzaamheden van iedere discipline binnen de keten. Ook heb ik de zorgverleners binnen de keten veel beter leren kennen. Alles is wat laagdrempeliger geworden, we lopen makkelijker bij elkaar binnen, dit overlegt ook beter. In multidisciplinaire groepjes werken aan een zorgprogramma geeft een goed inzicht voor iedere professional wat ieder aan het programma kan bijdragen en wat de taken van iedere professional zijn. Op deze manier krijg je een betere afstemming van de zorg.

5. Vraag van de vorige geïnterviewde Hanneke Kussen, diëtist bij Balance Diëtistenpraktijk: Een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg is de aandacht voor leefstijl verandering. Op welke gebied ziet de fysiotherapeut kans meer met de diëtist samen te werken, en wat zou een eerste stap daarin zijn?Het gebied van leefstijlverandering leeft ook bij de fysiotherapeut. Ook wij kunnen ons specialiseren in leefstijlcoach, net als de diëtiste. Bewegen is het terrein van de fysiotherapeut, voeding is dat voor de diëtiste. In de specialisatie leert de fysiotherapeut wat meer over voeding, de diëtiste leert wat meer over bewegen. Leefstijlverandering kan dus in beide disciplines voorkomen. 

Als fysiotherapeut hebben wij de mogelijkheid tot een eenmalig advies bewegingsconsult. Het resultaat uit dit consult zou door de diëtiste goed gebruikt kunnen worden in de uitvoering van leefstijlverandering. Met elkaar hier een goede afstemming op maken zou een goede bijdrage kunnen zijn.

Welke beroepsgroep zou je zelf in de volgende nieuwsbrief in deze rubriek willen zien en welke vraag zou je dan nog meer willen stellen? 

De volgende vraag zou ik willen richten tot een POH’er somatiek. Op welke manier ziet de POH’er de samenwerking met de fysiotherapeut?

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.