Voorgestelde aanpassingen voorkeursbeleid Zorg en Zekerheid in het longformularium tijdelijk opgeschort

Na intensief overleg tussen de longformulariumcommissie en Zorg en Zekerheid is besloten om tot 1 juni 2021 de voorgestelde aanpassingen in het voorkeursbeleid in het longformularium (zoals nu wordt deels wordt gebruikt in regio Zuid-Holland Noord) op te schorten. Dit geeft de commissie de tijd om de voorgestelde aanpassingen te beoordelen of deze passen binnen het longformularium.

Tot die tijd zullen de apothekers dus niet gehouden zijn aan de doelmatigheidsindicatoren van Zorg en Zekerheid op dit gebied. De komende periode zal deze multidisciplinaire commissie, die bestaat uit openbaar apothekers, (kader)huisartsen en longartsen, een zo werkbaar mogelijk voorstel voorbereiden en dat afstemmen met Zorg en Zekerheid. Hierover ontvangt u voor 1 juni 2021 via deze weg bericht.

Bovenstaand bericht geldt alleen voor de apotheken die het longformularium hebben geïmplementeerd. Graag horen we uiterlijk 31 maart 2021 via het mailadres van Daphne de Leeuw-van den Hoven (ddeleeuw-vandenhoven@reos.nl) als uw apotheek het longformularium heeft geïmplementeerd met de daarbij horende AGB-code(s) van de apotheek, zodat we dit kunnen doorgeven aan Zorg en Zekerheid.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.