Voortgang Ketenzorgprogramma’s | december 2019

De ketenzorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg worden geactualiseerd op basis van de nieuwste richtlijnen en inzichten. De volgende wijzigingen zijn de afgelopen tijd gedaan.

Diabetes Mellitus

Na de grote update van het ketenzorgprogramma begin dit jaar, zijn er nu geen grote wijzigingen aangebracht. De flowcharges zijn, met dank aan Alphen op een Lijn, aangepast. De stappen zijn per discipline overzichtelijker weergegeven. In hoofdstuk 10 zijn verwijzingen aangebracht naar verschillende groepsgewijze leefstijlprogramma’s. Het nieuwe ketenzorgprogramma wordt binnenkort via de contactpersonen van de GEZ en de zorggroep verspreid.

Complexe Ouderenzorg

De update van het zorgprogramma complexe ouderenzorg is klaar. In 2019 heeft de nadruk gelegen op het formuleren van transmurale afspraken van informatieoverdracht en samenwerking bij verwijzing en opname en ontslag van kwetsbare ouderen. De focus lag op de samenwerking met de ziekenhuizen, ambulancedienst en HAP

In 2019 is, als onderdeel van het implementeren van de transmurale afspraken, de scholing van het behandelwensengesprek en transmurale overdracht gepland. In de bijlage van het zorgprogramma is de toolkit met beschikbare formulieren voor het behandelwensen gesprek opgenomen. Het zorgpad Alrijne kwetsbare ouderen inclusief transmurale afspraken is ook als bijlage opgenomen. Daarnaast is er een nieuwe bijlage met informatie over wat te doen als het thuis niet meer gaat, met uitleg over samenwerking met het regionaal aanmeldpunt voor onder andere eerstelijnsverblijf (RAP-ZHN). En als laatste is er een nieuw zorgpad ontwikkeld: het zorgpad Delier. 

GGZ

De update voor het zorgprogramma 2019 is bijna gereed. In de update zal input staat over verantwoord af bouwen met antidepressiva. Er is een nieuwe bijlage ontwikkeld over angst en stemmingsklachten bij patiënten met een Licht Verstandelijke Beperking; hoe te herkennen en richtlijnen voor behandeling. De rol van het sociale domein als uitvoerder van de WMO wordt beschreven in relatie tot angst en stemmingsklachten. Ook de rol van het AMW en een afbakening naar de eerstelijns worden beschreven. Een nieuwe bijlage over suïcide zal opgenomen worden.

De afspraken met de SGGZ, de transmurale afspraken zijn gespecificeerd en de afspraken rond terugverwijzen van patiënten met Ernstig Psychische Aandoeningen hebben hierin specifieke aandacht gekregen. De GGZ-partners uit de tweede lijn zijn betrokken bij het opstellen van de transmurale afspraken, zij moeten hun laatste akkoord op deze afspraken nog geven.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.