Voortgang ketenzorgprogramma’s | september 19

De ketenzorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg worden geactualiseerd op basis van de nieuwste richtlijnen en inzichten. De volgende wijzigingen zijn de afgelopen tijd gedaan.

Kwetsbare ouderen

Er wordt hard gewerkt aan de update van het zorgprogramma kwetsbare ouderen. Een belangrijk onderdeel zijn de transmurale afspraken, deze worden vernieuwd gekoppeld aan de nascholing die gegeven wordt in oktober en november bij alle zorggroepen.

De nascholing gaat over het waarom en hoe van het behandelwensengesprek inclusief de mogelijkheden om deze gegevens zo goed mogelijk over te dragen in de keten van huisarts, huisartsenpost, ambulance en SEH/ziekenhuis. De avond bestaat uit presentaties, uitwisselen van ervaringen en er is ruim gelegenheid om de eigen werkwijze met betrekking tot verslaglegging en overdracht naar de HAP te bespreken.  

Ook zal het zorgpad Delier toegevoegd worden aan het zorgprogramma en is er straks informatie te vinden over Eerstlijnsverblijf (ELV).

Werkgroep GGZ

Een belangrijk onderdeel van de werkgroep GGZ is het maken van transmurale afspraken voor angst en stemmingsstoornissen. De transmurale afspraken worden in samenwerking met de leden van Netwerk Next opgesteld. Daarnaast is de werkgroep GGZ aan het onderzoeken of er een nieuw zorgpad beschreven kan worden rondom Jeugd/ ADHD of dat we eerst gaan volgen welke lokale afspraken en ontwikkelingen er rondom Jeugd opgezet worden op het moment.

Diabetes Meritus

De update is gepland in oktober. Er worden geen grote wijzigingen verwacht.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.