Voortgang samenwerking in NZLO; niet harder maar slimmer werken!

De partners die samenwerken binnen NZLO en Knooppunt Ketenzorg stelden vast dat er de nodige uitdagingen op de (eerstelijns) gezondheidszorg afkomen. De zorgvragen nemen toe en worden complexer. De schaarste op de arbeidsmarkt neemt toe en de noodzaak groeit om steeds meer (zinnige) zorg op de juiste plek te gaan leveren. Om dit het hoofd te kunnen bieden is een andere manier van samenwerken nodig. Een voorstel hiervoor wordt de komende tijd besproken binnen de zorggroepen en de zorgverenigingen.

Krachten bundelen waar nodig

Het voorstel voor de nieuwe samenwerking is opgesteld door een voorbereidingsgroep Leo Kliphuis (NZLO), Huug van Duijn (ZG Katwijk), Hans Brehler (ROHWN), Lex Maas (Rijncoepel), Marrit Wester en Cora Vermeulen (vanwege hun expertise uit hun opleiding) en gaat over een nieuwe structuur om de eerstelijnsgezondheidszorg beter te positioneren en de eigen slagkracht te vergroten. We gaan alleen samenwerken op thema’s die niet vanuit het wijkmanagement kunnen worden opgepakt. De huidige wijksamenwerkingsverbanden blijven autonoom. Voor de regiomanagementtaken zoals Ketenzorg, Arbeidsmarkt, ICT, Deskundigheidsbevordering, Zorginnovatie en Kwaliteit gaan we de krachten bundelen.

Consultatieronde

Het voorstel is op 22 januari 2020 voorgelegd aan alle NZLO-partners. Nu worden gesprekken gevoerd met de achterbannen en de stakeholders. Deze consultatie zal medio maart 2020 worden afgerond. Het is de ambitie om per 1 januari 2020 op NZLO-niveau één O&I-regiomanagementcontract met Zorg en Zekerheid af te sluiten.

Meer informatie? 

Neem contact op met één van de onderstaande personen 

Leo Kliphuis (voorzitter/kwartiermaker NZLO)
Huug van Duijn (ZG Katwijk) 
Hans Brehler (ROHWN) 
Lex Maas (Rijncoepel) 
Hans van Selm (AOEL)

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen.

Naast functionele cookies, plaatsen wij met uw toestemming ook analytische cookies om bij te houden welke pagina's op onze website het meest worden bezocht. Het programma dat wij hiervoor gebruiken is Google Analytics. Google Analytics is volgens de richtlijnen van De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) privacyvriendelijk ingesteld. Deze cookie slaat geen persoonsgegevens op.

Youtube
Video’s in pagina’s kunnen worden afgespeeld. Klikgedrag, bekeken video’s en aangepaste voorkeuren worden verzameld. Bezoekersinformatie wordt gebruikt voor advertentiedoeleinden.